OPS Gogolin, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin
Telefon: 77 46 66 951

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1010221191541266431290811596081701421967692037491836171764091554638715
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
137242119946116352117545126752142897117593117877114647104270110291112175
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
14621814824517382915229313188612198690848106811125649115525126151122592
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
126268145886192766159513157527160604176222184032175196169456157560170401
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
84332104488881528645787732811588914490628995389766392386114662
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
388404050930253379256413553967509685266440263470194128264345
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
242922865938348282332852036214315872890340191362514629239768
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
190191620817584185462222018939207692036921667212032200421514
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
024386151131011115105641197914230150411379522492
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 326715
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 238185
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 231248
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 203883
 5. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 201948
 6. Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 132617
 7. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 81473
 8. Zamówienia publiczne nie przekraczające 30 000 euro
  Wyświetleń: 54153
 9. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 31982
 10. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 29653
 11. Zespół Szkół w Gogolinie
  Wyświetleń: 29422
 12. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 27732
 13. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 26197
 14. Gminna Rada Seniorów 2015-2019
  Wyświetleń: 24033
 15. Wydziały i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gogolinie
  Wyświetleń: 23376
 16. Polityka Prywatności BIP
  Wyświetleń: 23275
 17. Strategia Rozwoju Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 20473
 18. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 20314
 19. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 20250
 20. Burmistrz i zastępcy
  Wyświetleń: 19897
 21. Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie
  Wyświetleń: 19168
 22. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 18952
 23. Gminny Ośrodek Zdrowia
  Wyświetleń: 18862
 24. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 18711
 25. Koperta na Jesień Życia
  Wyświetleń: 18515
 26. Młodzieżowa Rada - kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 18382
 27. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 17952
 28. Zawiadomienie o III Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 17808
 29. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 17234
 30. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 17215
 31. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie
  Wyświetleń: 17117
 32. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 16868
 33. Straż Miejska
  Wyświetleń: 16584
 34. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 16468
 35. Przebieg i wyniki kontroli
  Wyświetleń: 16265
 36. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie 2014 - 2018
  Wyświetleń: 16017
 37. Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
  Wyświetleń: 15973
 38. Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie
  Wyświetleń: 15699
 39. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 15690
 40. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15673
 41. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 15643
 42. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni
  Wyświetleń: 15583
 43. Dom Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku
  Wyświetleń: 15435
 44. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
  Wyświetleń: 15349
 45. Publicznie dostępny wykaz zawierający informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 14889
 46. Budżet Gminy Gogolin na 2012 rok.
  Wyświetleń: 14776
 47. Skład Rady Miejskiej w Gogolinie (2014-2018)
  Wyświetleń: 14741
 48. Statut Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 14711
 49. Rejestry i archiwa
  Wyświetleń: 14664
 50. Kodeks etyczny pracowników
  Wyświetleń: 14509
 51. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 14219
 52. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie
  Wyświetleń: 14128
 53. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 14003
 54. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 13916
 55. Pobierz programy
  Wyświetleń: 13905
 56. Przejrzysta Polska - cel i zasady
  Wyświetleń: 13805
 57. Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 13796
 58. Przyjmowanie dokumentów elektronicznych
  Wyświetleń: 13361
 59. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 13277
 60. Karty usług
  Wyświetleń: 13242
 61. Informacje o jednostce
  Wyświetleń: 12928
 62. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 12897
 63. Informacja o stanie mienia komunalnego
  Wyświetleń: 12789
 64. Dług publiczny
  Wyświetleń: 12539
 65. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 12262
 66. Partycypacji
  Wyświetleń: 12136
 67. Zasada przewidywalności
  Wyświetleń: 12087
 68. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 11780
 69. Zasada Fachowości
  Wyświetleń: 11773
 70. Rejestry, ewidencje i wykazy podmiotów świadczących usługi komunalne
  Wyświetleń: 11703
 71. Wybory 2018
  Wyświetleń: 11469
 72. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2010-2014
  Wyświetleń: 11383
 73. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2014-2018
  Wyświetleń: 11352
 74. Budżet Gminy Gogolin na 2013 rok.
  Wyświetleń: 11344
 75. Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie (2014-2018)
  Wyświetleń: 10909
 76. Rozliczalności
  Wyświetleń: 10889
 77. Przejrzystość
  Wyświetleń: 10639
 78. Budżet Gminy Gogolin na 2011
  Wyświetleń: 10442
 79. Ogłoszenia Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10225
 80. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 9798
 81. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 9795
 82. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 9543
 83. Informacje innych organów ochrony środowiska
  Wyświetleń: 9522
 84. Protokoły i wykaz głosowań z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 9508
 85. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 9454
 86. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 9409
 87. Wydział Oświaty, Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 9383
 88. Konkurs na logo
  Wyświetleń: 9291
 89. Oświadczenia majątkowe za rok 2011 i złożone w 2012 roku.
  Wyświetleń: 9125
 90. Budżet Gminy Gogolin na 2014 rok
  Wyświetleń: 9079
 91. Informacje Wydziału Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 8805
 92. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie VI Kolejowa
  Wyświetleń: 8603
 93. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 8250
 94. Budżet Gminy Gogolin na 2015 rok
  Wyświetleń: 8157
 95. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 36 +580 w rejonie miejscowości Strzelce Op. – Gogolin
  Wyświetleń: 8140
 96. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 8127
 97. W sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń 
  Wyświetleń: 7978
 98. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 7903
 99. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 7893
 100. Archiwum - wybory i referenda
  Wyświetleń: 7880
 101. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie VI Kolejowa
  Wyświetleń: 7837
 102. Sprawozdania z kontroli
  Wyświetleń: 7808
 103. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne
  Wyświetleń: 7767
 104. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 7753
 105. Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7750
 106. KONSULTACJE w sprawie projektu OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dla GMINY GOGOLIN
  Wyświetleń: 7657
 107. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 7635
 108. Przetarg na sprzedaz nieruchomości.
  Wyświetleń: 7633
 109. Wydział Finansowy (Podatki)
  Wyświetleń: 7626
 110. Mapa aktywności organizacji
  Wyświetleń: 7568
 111. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 7534
 112. postanowienie Burmistrza Gogolina o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na ralizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 7528
 113. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 7517
 114. Kontrole wewnętrzne 2012 rok
  Wyświetleń: 7393
 115. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7375
 116. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 7370
 117. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 7300
 118. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorów szkół
  Wyświetleń: 7294
 119. Plany kontroli
  Wyświetleń: 7256
 120. Ogłoszenie o przetargu na "CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN"
  Wyświetleń: 7210
 121. Lista kart usług oraz ankieta oceny systemu kart usług
  Wyświetleń: 7176
 122. Utworzenie i rozwój tablic informacji
  Wyświetleń: 7158
 123. Budżet Gminy Gogolin na 2017 rok
  Wyświetleń: 6981
 124. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomieszczeń po byłym przedszkolu na centrum aktywacji wiejskiej w Odrowążu
  Wyświetleń: 6974
 125. Budżet Gminy Gogolin na 2016 rok
  Wyświetleń: 6958
 126. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 6947
 127. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gogolinie
  Wyświetleń: 6926
 128. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzątanie hali sportowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 6925
 129. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6922
 130. Decyzja o umorzeniu postepowania w/s decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z częscią socjalno - biurową w Gogolinie ul. Kamnienna
  Wyświetleń: 6893
 131. Przebieg i wyniki kontroli
  Wyświetleń: 6757
 132. Oznakowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie
  Wyświetleń: 6691
 133. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę pomieszczeń po byłym przedszkolu na Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu
  Wyświetleń: 6690
 134. Zarządzenia Burmistrza - 2015
  Wyświetleń: 6680
 135. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk
  Wyświetleń: 6663
 136. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy
  Wyświetleń: 6606
 137. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 6593
 138. Konsultacje w sprawie zmiany gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 6545
 139. Praktyka głosowania imiennego
  Wyświetleń: 6527
 140. Zarządzenia Burmistrza - 2012
  Wyświetleń: 6478
 141. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 6452
 142. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 6424
 143. Dział Pomocy Socjalnej
  Wyświetleń: 6406
 144. Dział Świadczeń Rodzinnych
  Wyświetleń: 6381
 145. Oświadczenia majątkowe za rok 2012 i złożone w 2013 roku.
  Wyświetleń: 6372
 146. Informacje Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6353
 147. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 6342
 148. przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 6339
 149. Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 6310
 150. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzątania hali sportowej w Gogolinie na 2012
  Wyświetleń: 6288
 151. Polityka Prywatności
  Wyświetleń: 6252
 152. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 6236
 153. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 6145
 154. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 6128
 155. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 6070
 156. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM w Gogolinie
  Wyświetleń: 6064
 157. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 6059
 158. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 6032
 159. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 6023
 160. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2013 r.
  Wyświetleń: 6011
 161. Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania
  Wyświetleń: 5939
 162. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 5903
 163. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę nagłosnienia i oświetlenia Gminnego centrum Kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 5876
 164. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5862
 165. Uchwała Nr 821/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 5845
 166. Transmisje Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5834
 167. INFORMACJA O PRZEPROWADZANEJ INWENTARYZACJI WYROBÓW AZBESTOWYCH ZGROMADZONYCH NA TERENIE GMINY GOGOLIN
  Wyświetleń: 5829
 168. Petycje złożone do Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 5823
 169. Oferta dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia.
  Wyświetleń: 5817
 170. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską
  Wyświetleń: 5798
 171. Zawiadomienie o XII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5793
 172. Zawiadomienia o sesjach i komisjach
  Wyświetleń: 5771
 173. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrowążu
  Wyświetleń: 5770
 174. Dział Finansowo-Księgowy
  Wyświetleń: 5764
 175. KONSULTACJE w sprawie projektu: zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011 - 2015
  Wyświetleń: 5764
 176. Regulaminy organizacyjne - archiwum
  Wyświetleń: 5759
 177. POSTANOWIENIE BURMISTRZ GOGOLINA O ODSTAPIENIU OD OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE UZBROJENIA W SIEĆ WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNĄ W UL. KOSCIELNA W CHORULI
  Wyświetleń: 5750
 178. W sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Gogolin 
  Wyświetleń: 5750
 179. Zarządzenia Burmistrza - 2014
  Wyświetleń: 5738
 180. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5717
 181. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Lotniska Opole Kamień Śląski
  Wyświetleń: 5687
 182. Petycje złożone do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5668
 183. Kontrole wewnętrzne 2013 rok
  Wyświetleń: 5660
 184. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie: zadanie Ligonia, zadanie Czereśniowa, zadanie Strzebniów
  Wyświetleń: 5650
 185. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Referent ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 5644
 186. Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 5639
 187. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską
  Wyświetleń: 5619
 188. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5584
 189. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni
  Wyświetleń: 5581
 190. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5570
 191. Podstawowa kwota dotacji na rok 2017
  Wyświetleń: 5563
 192. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5552
 193. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 5549
 194. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 5547
 195. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM w Gogolinie
  Wyświetleń: 5512
 196. Dział Usług Opiekuńczych
  Wyświetleń: 5508
 197. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5504
 198. Zarządzenia Burmistrza - 2013
  Wyświetleń: 5502
 199. Informacja Byrmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku dla Zakłady Wapiennicze Lhoist Sp. z o.o. wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu hydratyzacji wapna w Górażdzu
  Wyświetleń: 5501
 200. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 5495
 201. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu
  Wyświetleń: 5487
 202. Uchwała Nr 822/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 5477
 203. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5460
 204. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 5436
 205. Konsultacje projektów dokumentów
  Wyświetleń: 5433
 206. przetarg nieograniczony na dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrowcu
  Wyświetleń: 5422
 207. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5409
 208. Zawiadomienie o IV Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 5397
 209. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa uzbrojenia w sieć wod.-kan. w ul. Kościelnej w Choruli
  Wyświetleń: 5395
 210. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie edukacji  na 2017 r.
  Wyświetleń: 5391
 211. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrowążu
  Wyświetleń: 5389
 212. Zarządzenia Burmistrza - 2011
  Wyświetleń: 5386
 213. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 5380
 214. Zawiadomienie o II posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 5361
 215. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5357
 216. Zawiadomienie o V Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5340
 217. przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 5323
 218. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 5311
 219. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5305
 220. Kontrole wewnętrzne 2014
  Wyświetleń: 5289
 221. Ogłoszenie o planowanej konsultacji projektu oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 5287
 222. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5286
 223. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji środowiskowej na remont stacj redukcyjnej gazowej w Gogolinie ul. Kościelna
  Wyświetleń: 5284
 224. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację modernizacji lotniska OPOLE w Kamienu Śląskim
  Wyświetleń: 5284
 225. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Escort
  Wyświetleń: 5259
 226. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2016 rok
  Wyświetleń: 5243
 227. Burmistrz Gogolina informuje o przystąpieniu do opracowania dokumentu - aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 5242
 228. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół
  Wyświetleń: 5237
 229. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie Ligonia, zadanie Strzebniów, zadanie Czereśniowa
  Wyświetleń: 5236
 230. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia.
  Wyświetleń: 5235
 231. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie działu społeczeństwa w opracowaniu projektów POŚ I PGO
  Wyświetleń: 5222
 232. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5198
 233. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”.
  Wyświetleń: 5190
 234. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029
  Wyświetleń: 5188
 235. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5181
 236. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2014 rok
  Wyświetleń: 5173
 237. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 5155
 238. Oświadczenia majątkowe złożone przez Burmistrza Gogolina i Radnych Gminy Gogolin na 2 miesiące przed upływem kadencji.
  Wyświetleń: 5154
 239. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie przedłozenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji- budowa zakładu hydratyzacji wapna w Górażdzu ul. Fabryczna 22
  Wyświetleń: 5151
 240. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pod nazwą: Razem możemy - inwidualizacja nauczania w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 5148
 241. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie
  Wyświetleń: 5144
 242. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5138
 243. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Chespa Farby Graficzne z Krapkowic do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno-magazynowych ... w Choruli.
  Wyświetleń: 5136
 244. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie
  Wyświetleń: 5130
 245. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa kanalizacji sanitarnej w Malni gm. Gogolin
  Wyświetleń: 5128
 246. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 5128
 247. Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5114
 248. obwieszczenie o nałożeniu na PEBIT Piotr Wotzka obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu użytkowania części hali magazynowej na halę produkcyjno magazynową
  Wyświetleń: 5111
 249. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 5106
 250. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5102
 251. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gogolinie zadanie Kolejowa
  Wyświetleń: 5097
 252. Projekty uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5094
 253. Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola
  Wyświetleń: 5092
 254. sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5086
 255. Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5085
 256. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Gogolin w 2012 r.
  Wyświetleń: 5082
 257. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciabudowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie zadanie KOLEJOWA
  Wyświetleń: 5061
 258. Projekty uchwał na L Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5057
 259. Oświadczenia majątkowe za rok 2013 i złożone w 2014 roku - część 2.
  Wyświetleń: 5055
 260. Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5055
 261. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Gogolin z zakresu ochrony zdrowia na 2013 rok.
  Wyświetleń: 5052
 262. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5046
 263. Obwieszczenie Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5045
 264. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5042
 265. Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5041
 266. Ogłoszenie o planowanych konsultacjach projektu zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 5040
 267. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dabrówce
  Wyświetleń: 5039
 268. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5037
 269. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 5037
 270. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarznych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkuja mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5031
 271. ogłoszenie przetragu nieograniczonego na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych dla szkół Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 5030
 272. Konsultacje w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2013-2015
  Wyświetleń: 5029
 273. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Górnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 5025
 274. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Gogolinie i Burmistrza Gogolina złożone na początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5020
 275. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Piotra Świerca w Gogolinie
  Wyświetleń: 5019
 276. Uchwały
  Wyświetleń: 5014
 277. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4992
 278. Konsultacje w sprawie zmiany gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Gogolin na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 4985
 279. Kontrole wewnętrzne 2015
  Wyświetleń: 4981
 280. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w/s wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej 27 turbin na gruntach sołectw Zakrzów i Dąbrówka
  Wyświetleń: 4980
 281. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych na nową
  Wyświetleń: 4978
 282. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Świerca w Gogolinie
  Wyświetleń: 4973
 283. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2014 rok złożone na dzień 30 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 4966
 284. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku konferencyjno-hotelowego w Gogolinie ul. Kasztanowa 30.
  Wyświetleń: 4958
 285. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu
  Wyświetleń: 4930
 286. Protokół z posiedzenia komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 06-02-2017r
  Wyświetleń: 4921
 287. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni ul. Polnej w Kamionku
  Wyświetleń: 4904
 288. Burmistrz Gogolina wzywa wnioskodawcę o uzupełnienie raportu oddziaływania na srodowisko lotniska cywilnego OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4899
 289. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4896
 290. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1831O Gogolin Kamień Ślaski
  Wyświetleń: 4892
 291. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji polegającej na remoncie stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w Gogolinie przy ul. Kościelnej
  Wyświetleń: 4878
 292. INFORMACJA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU „PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GOGOLIN”
  Wyświetleń: 4873
 293. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie przedkładania przez osoby fizyczna informacji o wrobach zawierajacych azbest będących w ich władaniu
  Wyświetleń: 4871
 294. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4869
 295. Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4869
 296. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4859
 297. Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4859
 298. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4856
 299. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
  Wyświetleń: 4855
 300. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4835
 301. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska cywilnego OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4830
 302. Burmistrz Gogolina postanowieniem poprawia błędy pisarskie w decyzji nr WG.VI-7610-12/2009 z dnia 04.06.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowa uzbrojenia w sieć wod. i kan. w ul. Kościelnej w Choruli
  Wyświetleń: 4828
 303. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4828
 304. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4822
 305. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o zmianie decyzji pierwotnej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Kolejowa w Gogolinie
  Wyświetleń: 4818
 306. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na srodowisko przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie - Karłubcu
  Wyświetleń: 4809
 307. Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4809
 308. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na hali produkcyjnej farb rozpuszczalnikowych oraz hali eykrojników w Choruli.
  Wyświetleń: 4805
 309. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4804
 310. Oświadczenia majątkowe za rok 2013 i złożone w 2014 roku.
  Wyświetleń: 4798
 311. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia remont linii napowietrznej 110kv Górażdże - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4797
 312. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Hydratyzacji Wapna na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist
  Wyświetleń: 4789
 313. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie placu gromadzenia surowców wtórnych i budowie wiaty magazynowej na terenie wysypiska komunalnego przy ul. Ligonia w Gogolinie
  Wyświetleń: 4787
 314. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsiewziecia budowa obwodnicy Malni i Choruli
  Wyświetleń: 4777
 315. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw w Choruli.
  Wyświetleń: 4773
 316. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia ceny
  Wyświetleń: 4772
 317. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu hydratyzacji wapna na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist Sp. z o.o. w Górażdzach
  Wyświetleń: 4765
 318. Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej na 2015 rok
  Wyświetleń: 4763
 319. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4762
 320. WG.III.6220.9.2017
  Wyświetleń: 4759
 321. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenów budowlanych oraz budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Wyzwolenia w Gogolinie
  Wyświetleń: 4752
 322. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gogolinie ul. Kolejowa.
  Wyświetleń: 4750
 323. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Województwo Opolskie do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie lotniska Opole w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4747
 324. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska w Kamienu Ślaskim
  Wyświetleń: 4742
 325. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4741
 326. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 4740
 327. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę boiska do piłki nożnej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4739
 328. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemiaków i cebuli w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4737
 329. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4737
 330. obwieszczenie Burrmistrza Gogolina w/s postepowania o wydanie decyzji srodowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim.
  Wyświetleń: 4732
 331. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4732
 332. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4725
 333. Gminna Komisja Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gogolinie
  Wyświetleń: 4721
 334. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany wyposażenia obiektu sprężarkowi w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4719
 335. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 4719
 336. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 4714
 337. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie zakładu drewnianych kołków do mebli w Odrowążu
  Wyświetleń: 4713
 338. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : przebudowa i rozbudowa budynku nieużytkowanego gastronomiczno-mieszkalnego na pensjonat i restaurację w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4710
 339. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4709
 340. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 4708
 341. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Mas Bitumicznych ul. Fabryczna 1 w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4702
 342. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich w sprawie postepowania o wydanie decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia pn.rozbudowa drogi woj. nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie ...
  Wyświetleń: 4702
 343. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4702
 344. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia w sieć wodociągowa i kanalizacje sanitarną w ul. Kościelnej w Choruli
  Wyświetleń: 4700
 345. Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4699
 346. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa stacji paliw z myjnią w Gogolinie ul. Pawła
  Wyświetleń: 4698
 347. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn budowa budynku gastronomiczno-hotelowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 4698
 348. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obiektu konferencyjno-hotelowego na łacznie 58 miejsc w Gogolinie ul. Kasztanowa 30
  Wyświetleń: 4697
 349. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4692
 350. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin.
  Wyświetleń: 4685
 351. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gogolin na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 4683
 352. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno-magazynowaj w Choruli
  Wyświetleń: 4682
 353. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4680
 354. Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiazek przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 4679
 355. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2014-2018)
  Wyświetleń: 4673
 356. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4668
 357. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu rybnego w Malni
  Wyświetleń: 4665
 358. Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4664
 359. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Malni
  Wyświetleń: 4662
 360. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4660
 361. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na rozbudowę drogi nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 4659
 362. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w Choruli
  Wyświetleń: 4657
 363. Ocena oferty złożonej przez Stowarzysznie Kamyki
  Wyświetleń: 4653
 364. Strategia
  Wyświetleń: 4651
 365. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogoliniei
  Wyświetleń: 4650
 366. Informacja Byrmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku dla Górażdży Cement S.A. wykonania raportu oddziaływania na środowisko w pełnym jego zakresie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw ( ZTS Górażdże)
  Wyświetleń: 4650
 367. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna działka nr 219/1
  Wyświetleń: 4648
 368. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4647
 369. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 4646
 370. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi nr 1831 O Gogolin-Kamień Śląski
  Wyświetleń: 4644
 371. Postanowienie Burmistrza Gogolina w sprawie sprostowania omyłki w decyzji z dnia 15.03.2007r. znak WG.VI-7610-10/2006/2007
  Wyświetleń: 4643
 372. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego budowie zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemniaków i cebuli w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4638
 373. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji paliw w Choruli
  Wyświetleń: 4637
 374. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 4635
 375. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4633
 376. Gminna Rada Seniorów 2019-2023
  Wyświetleń: 4631
 377. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Obrowiec
  Wyświetleń: 4630
 378. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla składającego się z dwóch zadań przedsięwzięcia ; budowa młyma nr4 i instalacji odbioru pyłów w zakładzie Górazdze Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4627
 379. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gogolin za lata2007-2008
  Wyświetleń: 4625
 380. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4623
 381. Onformacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gminie Gogolin.
  Wyświetleń: 4620
 382. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego związanego z odzyskiem odpadów
  Wyświetleń: 4619
 383. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Nowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4618
 384. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4617
 385. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu sanatoryjnego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4616
 386. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamionku
  Wyświetleń: 4614
 387. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 200
  Wyświetleń: 4611
 388. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4608
 389. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie obiektu produkcyjno -magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4606
 390. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego modernizacjipieca obrotowego Nr2 w Cementowni Górażdze S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4604
 391. informacja Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw w Choruli.
  Wyświetleń: 4601
 392. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę ulicy Górnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4600
 393. Burmistrz Gogolina postanawia odstapić do nałozenia obowiązku na ZDW w Opolu do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 423 w Choruli i Malni
  Wyświetleń: 4599
 394. Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4597
 395. Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4597
 396. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 4597
 397. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 4596
 398. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie nowej stacji paliw w Cementowni Górażdże S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4593
 399. Burmistrz Gogolina informuje że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 2+077 do km 4+044
  Wyświetleń: 4592
 400. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji dozowania reduktora chromu w Górażdżu Cement S.A.
  Wyświetleń: 4590
 401. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 4586
 402. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji pompowni głównej P1 w Kopalni Wapienia Górażdże.
  Wyświetleń: 4581
 403. Burmistrz Gogolina informuje że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie przy ul. Fabrycznej
  Wyświetleń: 4577
 404. Ocena zasobów
  Wyświetleń: 4572
 405. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4566
 406. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie zmiany wniosku przez inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ulica Fabryczna
  Wyświetleń: 4563
 407. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4562
 408. Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4561
 409. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Malni i Choruli w cigu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 4560
 410. ogłoszenie przetargu na rewitalizację centrum miasta Gogolina-zagospodarowanie terenu wokół pieców wapienniczych
  Wyświetleń: 4560
 411. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4556
 412. Statut
  Wyświetleń: 4552
 413. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4549
 414. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4548
 415. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 4548
 416. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4544
 417. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dąbrówce
  Wyświetleń: 4539
 418. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4537
 419. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
  Wyświetleń: 4537
 420. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla potrzeb ZRS w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 4533
 421. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. budowa budynku gastronomiczno hotelowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 4533
 422. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia BUDOWA ZAKŁADU MECHANIKI POJAZDOWEJ W GOGOLINIE
  Wyświetleń: 4530
 423. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wymiana starej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4530
 424. Ocena oferty złożonej przez ZKS Górażdże
  Wyświetleń: 4530
 425. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 4530
 426. Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4530
 427. Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiązek na FUH BEWI wykonanie raportu oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacjistacji obsługi pojazdów w Gogolinie ul. Ligonia
  Wyświetleń: 4529
 428. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH W GÓRAŻDZECH.
  Wyświetleń: 4527
 429. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o pomieszczenia gospodarcze
  Wyświetleń: 4525
 430. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4523
 431. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2013r.
  Wyświetleń: 4523
 432. POSTANOWIENIE BURMISTRZ GOGOLINA O PODJECIU POSTEPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIEWZIECIA BUDOWA WYTWÓRNI MAS BITUMICZNYCH
  Wyświetleń: 4521
 433. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ciągu technologicznego pieca Nr2 w Choruli.
  Wyświetleń: 4520
 434. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4520
 435. Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4518
 436. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr 4 wraz z suszarnią żużla oraz instalację odbioru pyłów z filtrów chłodników w Górażdzu Cement S.A
  Wyświetleń: 4517
 437. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w/s wydania decyzji środowiskowej na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w Gogolinie ul. Malińska
  Wyświetleń: 4516
 438. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu produkcyjno magazynowego w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4516
 439. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4515
 440. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Modernizacja pompowni głównej P1 w kopalni Wapienia Gorażdże wraz z budową rezerwowego rurociągu tłocznego.
  Wyświetleń: 4514
 441. Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4513
 442. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie wiaty na odpady w Górażdżach ul. Kamienna 11
  Wyświetleń: 4512
 443. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin
  Wyświetleń: 4510
 444. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemniaków i cebuli w Zakrzowie, gmina Gogolin
  Wyświetleń: 4510
 445. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4510
 446. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4506
 447. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji peletu w Dąbrówce
  Wyświetleń: 4502
 448. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Koncert instrumentalny w plenerze
  Wyświetleń: 4502
 449. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4499
 450. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miasta Gogolin, wsi Chorula, wsi Obrowiec oraz wsi Zakrzów-Dąbrówka
  Wyświetleń: 4496
 451. Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4496
 452. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2013
  Wyświetleń: 4495
 453. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja zmieniająca decyzję nr WG.VI-7610-4/2008r. z dnia 22.04.2008r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenu ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie
  Wyświetleń: 4493
 454. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 4493
 455. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 240Mg/h ul. Fabryczna w Gogolinie
  Wyświetleń: 4491
 456. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych z obiektami usługowo - handlowymi towarzyszącymi w Gogolinie - Karłubcu
  Wyświetleń: 4489
 457. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa wiaty na odpady w Górażdżu ul. Kamienna 11
  Wyświetleń: 4489
 458. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4486
 459. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji głowy górnej śluzy pociągowej Rogów na rzece Odrze w miejscowości Malnia
  Wyświetleń: 4483
 460. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o złozeniu w tyt. Urzedzie raportu o oddziaływania na srodowisko przedsiewzięcia polegającego na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczeń gospodarczo magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4483
 461. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4483
 462. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4480
 463. obwieszczenie Burmistrza Gogolina w/s postepowania o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim.
  Wyświetleń: 4479
 464. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4475
 465. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Malni i Choruli
  Wyświetleń: 4471
 466. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa przerzutu ścieków z Gogolina do oczyszczalni w Choruli
  Wyświetleń: 4470
 467. Obwieszczenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4465
 468. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 4465
 469. Ocena oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy Obrowiec
  Wyświetleń: 4459
 470. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o obmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4457
 471. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych na nową (zespół Teltomat-100), lokalizacja: Gogolin - Karłubiec, ul. Fabryczna 1
  Wyświetleń: 4457
 472. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie kultury fizycznej na 2016r.
  Wyświetleń: 4454
 473. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4451
 474. Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4450
 475. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Lotnisko Kamień Ślaski Sp. z o.o. do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie centrum motoryzacyjnego i doskonalenia jazdy w Kamieniu Ślaskim
  Wyświetleń: 4449
 476. Konsultacje w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4449
 477. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana sposobu uzytkowania obiektu bud. zwiazanego z prowadzeniem działalności w zakresie odzysków
  Wyświetleń: 4448
 478. Kontrole wewnętrzne 2016
  Wyświetleń: 4443
 479. Burmistrz Gogolina informuje że został złożony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów w Gogolinie ul. Ligonia
  Wyświetleń: 4437
 480. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia umieszczenie mobilnej instalacji do przerobu zużytych opon na terenie Cementowni Górażdze.
  Wyświetleń: 4437
 481. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia odbiór powietrza z komina filtra odpylajacego magazyn rozdrobnionych paliw zastepczych do chłodników rusztowych pieców
  Wyświetleń: 4434
 482. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Materiały Budowlane Sp. z o.o. z Opola do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w m. Chorula
  Wyświetleń: 4433
 483. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4433
 484. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4428
 485. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie młyna cementu nr4 w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4426
 486. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gogolinie ul. Kolejowa , Kościelna....
  Wyświetleń: 4426
 487. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Polską Grupę Biogazową z Warszawy do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin
  Wyświetleń: 4420
 488. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa elektrociepłowni na biogaz w gminie Gogolin
  Wyświetleń: 4417
 489. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa magazynu nitrocelulozy na terenie zakładu farb rozpuszczalnikowych oraz wodnych w Choruli
  Wyświetleń: 4408
 490. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 4407
 491. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa ziemnego stawu rybnego o pow. 0,2 ha w Malni
  Wyświetleń: 4406
 492. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowa istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową. Inwestor SENTREX Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 4406
 493. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4406
 494. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Obrowiec
  Wyświetleń: 4405
 495. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4404
 496. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę Ekomuzeum "Nasze Wspólne Dzieło" w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4402
 497. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa drogi dojazdowej w Obrowcu
  Wyświetleń: 4401
 498. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu o wielkości produkcji do 600 ton/dobę, Chorula ul. Koście
  Wyświetleń: 4400
 499. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Bernarda Lipkę z Obrowca do spozadzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogolinie
  Wyświetleń: 4400
 500. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na wymianie starej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna
  Wyświetleń: 4399
 501. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu postanowienia o nałozeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie
  Wyświetleń: 4396
 502. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na modernizacji głowy górnej śluzy na rzece Odrze w m. Malnia
  Wyświetleń: 4395
 503. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu w Choruli.
  Wyświetleń: 4394
 504. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie
  Wyświetleń: 4388
 505. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4385
 506. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4383
 507. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem nagłośnienia i oświetlenia Gminnego Centrum kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 4375
 508. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa przerzutu ścieków z Gogolina do oczyszczalni w Choruli
  Wyświetleń: 4374
 509. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie placu manewrowego wraz z kanalizacją deszczową w kopalni wapienia w Górażdzu.
  Wyświetleń: 4373
 510. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 4373
 511. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciagu drogi wojewódzkiej ne 423
  Wyświetleń: 4371
 512. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4371
 513. Obwieszczenie o wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 4369
 514. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4369
 515. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, SPortu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4367
 516. Projekty uchwał na XL Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4361
 517. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2012r.
  Wyświetleń: 4360
 518. Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 4358
 519. Zawiadomienie o III Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 4357
 520. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4355
 521. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpadów.
  Wyświetleń: 4351
 522. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zuzytych opon na terenie Cementowni Górazdze
  Wyświetleń: 4345
 523. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do pradukcji farb rozpuszczalnikowych i wykrojników w m. Chorula
  Wyświetleń: 4345
 524. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4345
 525. Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4345
 526. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie placu gromadzenia surowców wtórnych i budowie wiaty magazynowej na terenie wysypiska komunalnego przy ul. Ligonia, Gogolin
  Wyświetleń: 4339
 527. Rekrutacja
  Wyświetleń: 4339
 528. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu KIA Pregio
  Wyświetleń: 4338
 529. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Nowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4336
 530. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku na inwestora przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy .
  Wyświetleń: 4334
 531. Burmistrz Gogolina informuje, że zodtało wydane postanowienie o obowiązki przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia polegajacego na budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową w Gogolinie ul. Kamienna.
  Wyświetleń: 4331
 532. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr4 wraz z suszarnią żużla zadanie nr1 ...
  Wyświetleń: 4330
 533. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4329
 534. Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4327
 535. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4327
 536. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Leśnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4320
 537. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przesięwziecia polegającego na rozbudowie drogi nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 4318
 538. Burmistrz Gogolina informuje, że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego instalacji dozowania reduktora chromu w Górażdżu Cement S.A.
  Wyświetleń: 4310
 539. Obwieszczenie Burmistza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń gospodarczo magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4309
 540. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych w Górażdże Cement S.A. - Wydział Pakowni i Ekspedycji
  Wyświetleń: 4307
 541. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn rozbudowa istniejacego budynku o część produkcyjną i magazynową przez firmę SENTREX
  Wyświetleń: 4307
 542. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesięwziecia polegającego na rozbudowie drogi nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 4307
 543. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 4306
 544. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. budowa instalacji do magazynowania i dozowania suszonych osadów sciekowych do piecó obrotowych
  Wyświetleń: 4304
 545. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 4304
 546. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 4303
 547. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont czastkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4301
 548. Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej na 2016 rok
  Wyświetleń: 4297
 549. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa węzłów załadunku cementu w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4296
 550. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu o pomieszczenia gospodarcze
  Wyświetleń: 4292
 551. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4291
 552. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4291
 553. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych
  Wyświetleń: 4289
 554. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4288
 555. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4288
 556. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowiski przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji zadania Ligonia
  Wyświetleń: 4285
 557. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4285
 558. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowiestacji obsługi pojazdów z zapleczem socjaln-bytowym w Gogolinie, ul Ligonia
  Wyświetleń: 4284
 559. informacja Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych na działce nr 115/17 w Górażdzach na terenie Górażdze Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4284
 560. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4284
 561. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana wyposażenia obiektu sprężarkowni Gorażdze Cement S.A.
  Wyświetleń: 4283
 562. obwieszczenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 4278
 563. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa zakładu produkcji peletu energetycznego z biomasy w Dąbrówce
  Wyświetleń: 4277
 564. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zużytych opon
  Wyświetleń: 4276
 565. Zarządzenia Burmistrza - 2016
  Wyświetleń: 4274
 566. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorula
  Wyświetleń: 4273
 567. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4272
 568. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4272
 569. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn modernizacja silosów cementu nr 1 i 7 w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4271
 570. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4271
 571. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa wodociągu Górażdże - Chorula
  Wyświetleń: 4270
 572. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 409 relacji Gogolin - Strzelce Opolskie.
  Wyświetleń: 4270
 573. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji głowy górnej śluzy pociągowej Rogów na rzece Odrze
  Wyświetleń: 4267
 574. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych
  Wyświetleń: 4262
 575. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4261
 576. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4261
 577. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4257
 578. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Firmę Chespa Farby Graficzne z Krapkowic do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do produkcji farb rozpuszczalnikowych oraz wykrojników w Choruli.
  Wyświetleń: 4256
 579. KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4255
 580. Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Krohn Polska Sp. z o.o. do spożądzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu konfekcjonowania i pakowania ziemiaków i cebuli w Zakrzowie
  Wyświetleń: 4254
 581. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 244
  Wyświetleń: 4253
 582. Zawiadomienie o VII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4251
 583. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu sanatoryjnego w dawnym folwarkuprzypałacowymw Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4246
 584. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydanym postanowieniu nakładającym na firmę sentrex wykonania raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową
  Wyświetleń: 4244
 585. Burmistrz Gogolina postanawieniem nałożył obowiązek na Recykl Organizacja Odzysku S.A. do przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsiewzięcia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zuzytych opon na terenie Cementowni
  Wyświetleń: 4243
 586. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4243
 587. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 36 +580 w rejonie miejscowości Strzelce Op. – Gogolin
  Wyświetleń: 4240
 588. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4239
 589. Burmistrz Gogolina informuje, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowia hal produkcyjno-magazynowych Chespa - Farby Graficzne Sp.z o.o.
  Wyświetleń: 4238
 590. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 4236
 591. Obwieszczenie Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 4233
 592. Ocena oferty złożonej przez UKS Maestro
  Wyświetleń: 4231
 593. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4228
 594. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa gazociągu DN300 MOP6,3MPa w Obrowcu
  Wyświetleń: 4227
 595. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4226
 596. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4225
 597. Informacja dodatkowa w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 4224
 598. Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4222
 599. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4222
 600. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4221
 601. ogłoszenie przetragu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Górażdżach
  Wyświetleń: 4220
 602. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji drewnianych kołków w Odrowążu
  Wyświetleń: 4218
 603. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa zakładu paliw alternatywnych w Górażdzu
  Wyświetleń: 4217
 604. Wyniki otwartego konkursu - sport 2013
  Wyświetleń: 4216
 605. Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiązek na Pana Antoniego Rymaszewskiego o przeprowadzenie oceny oddziaływania na srodowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji benzynowej z myjnią ul. Pawła w Gogolinie
  Wyświetleń: 4215
 606. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4215
 607. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji drewnianych kołków do łączenia mebli w Odrowążu przy ul Wiejskiej dz. nr 220/2
  Wyświetleń: 4213
 608. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4212
 609. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przdsiewzięcia polegającego na budowie młyna cementu nr4, instalacji odbioru pyłów z filtrów chłodników i zbiornika i transportu popiołów lotnych do młyna nr4
  Wyświetleń: 4211
 610. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
  Wyświetleń: 4211
 611. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie uzbrojenia terenów budowlanych w Gogolinie ul. Wyzwolenia 66
  Wyświetleń: 4207
 612. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnątrzzakładowej stacji paliw na Wydziale Pakowni i Ekspedycji Górażdże
  Wyświetleń: 4207
 613. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 4207
 614. Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4206
 615. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiejnr423 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorula
  Wyświetleń: 4204
 616. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o ponownym rozpatrzeniu sprawy wydania decyzji środowiskowej na budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 4200
 617. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hal produkcyjno magazynowych przez Chespa Farby Graficzne sp. z o.o.
  Wyświetleń: 4197
 618. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Malni
  Wyświetleń: 4196
 619. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4196
 620. świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4195
 621. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4194
 622. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Obrowcu
  Wyświetleń: 4193
 623. Informacja o ocenie oferty
  Wyświetleń: 4193
 624. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane „Przebudowa ul. Parkowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 4192
 625. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4192
 626. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4192
 627. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw ZTS Górażdze, Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4190
 628. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 4190
 629. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 4182
 630. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 4181
 631. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4181
 632. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4179
 633. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsiewzięcia pn przebudowa dróg powiatowych nr 1817O Otmice-Kamień Śląski oraz nr 1831O Gogolin-Kamień Ślaski
  Wyświetleń: 4175
 634. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4175
 635. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4175
 636. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia na 2014
  Wyświetleń: 4174
 637. Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenów ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie
  Wyświetleń: 4172
 638. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia na 2014 rok
  Wyświetleń: 4171
 639. Zawiadomienie o I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4171
 640. ogloszenie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni bitumicznej ulicy Mickiewicza w Kamieniu Ślaskim
  Wyświetleń: 4168
 641. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu zmiany decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowo-laboratoryjnym w Choruli
  Wyświetleń: 4167
 642. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 4167
 643. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
  Wyświetleń: 4167
 644. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmioscie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa magazynu nitrocelulozy na terenie zakładu Chespa w Choruli.
  Wyświetleń: 4166
 645. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4166
 646. Postanowienie Burmistrz Gogolina o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń gospodarczo-magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie"
  Wyświetleń: 4164
 647. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa młyna cementu nr4, instalacji odbioru pyłów oraz zbiornik i transport popiołów lotnych w Górażdze Cement S.A.
  Wyświetleń: 4163
 648. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4162
 649. Burmistrz Gogolina informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowa drogi woj. nr 423 w m. Obrowiec
  Wyświetleń: 4161
 650. Burmistrz Gogolina informuje, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowiewęzłów załadunku cmentu w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4160
 651. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4160
 652. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4159
 653. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 4157
 654. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie placu manewrowego wraz siecią kanalizacji deszczowej w Górażdzu Cement
  Wyświetleń: 4155
 655. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn budowa gazociągu DN300 MOP 6,3 MPa o długości 3800m w Obrowcu
  Wyświetleń: 4154
 656. ogłoszenie przeatrgu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Urzedu Miejskiego w Gogolinie w 2014r.
  Wyświetleń: 4153
 657. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA O ZŁOŻENIU PRZEZ PGB ENERGETYKA RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA pn ELEKTROCIEPŁOWNIA NA BIOGAZ O MOCY DO 1 MW
  Wyświetleń: 4152
 658. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4148
 659. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do produkcji farb oraz wykrojników , Chorula ul. Kościelna dz.80/7
  Wyświetleń: 4147
 660. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 4144
 661. Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4144
 662. Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4141
 663. obwieszczenie Burmistrz Gogolina w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przediewzięcia zmiana sposobu uzytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną w Dabrówce
  Wyświetleń: 4138
 664. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4136
 665. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4134
 666. Wykaz do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4131
 667. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 4128
 668. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4128
 669. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4128
 670. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 244
  Wyświetleń: 4127
 671. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 4125
 672. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie
  Wyświetleń: 4125
 673. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
  Wyświetleń: 4125
 674. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4122
 675. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4122
 676. Kontynuacja dyżurów w ramach Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów
  Wyświetleń: 4119
 677. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4117
 678. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4111
 679. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Gogolin z zakresu ochrony zdrowia na 2013 rok
  Wyświetleń: 4109
 680. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 4108
 681. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbieranie i zagospodarowanieodpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomosci na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 4107
 682. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 4107
 683. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie instalacji do redukcji azotu z procesu wypału klinkieru w piecach obrotowych Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 4106
 684. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4106
 685. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 4105
 686. Konkurs na stanowisko dyrektora
  Wyświetleń: 4104
 687. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 4103
 688. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4100
 689. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż wykaszarek spalinowych
  Wyświetleń: 4099
 690. OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ - Samochodu pożarniczego marki Star 200
  Wyświetleń: 4097
 691. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4093
 692. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku nieużytkowanego na pensjonat i restauracje w Zakrzowie ul. Stawowa9
  Wyświetleń: 4091
 693. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 4091
 694. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4091
 695. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca pozytywnego zaopinioniwania możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Gogolin na 2013 rok
  Wyświetleń: 4090
 696. obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana sposobu uzytkowaniahali magazynowej oraz budowa nowej w Dąbrówce
  Wyświetleń: 4088
 697. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zbieranie, magazynowanie, segregacja odpadów nadających się do ponownego wykorzystania w przemyśle Gogolin ul. Ligonia
  Wyświetleń: 4087
 698. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa stacji paliw z myjnią zlokalizowaną w Gogolinie ul. Pawła
  Wyświetleń: 4086
 699. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4083
 700. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4080
 701. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4078
 702. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4078
 703. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4078
 704. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4077
 705. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4075
 706. odwołanie od decyzji Burmistrza Gogolina o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia pn budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 4072
 707. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 4071
 708. Informacja o ocenie złożonej oferty
  Wyświetleń: 4070
 709. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 4069
 710. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 4063
 711. Burmistrz Gogolina informuje iż umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia remont lini 110 kv Górażdże Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4061
 712. Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie zarządzone na dzień 06.02.2017r.
  Wyświetleń: 4061
 713. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnątrzzakładowej stacji paliw Wydział Kolejowy, Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4060
 714. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4059
 715. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4057
 716. Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4057
 717. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4056
 718. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4055
 719. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia instalacja do magazynowania transportu i dozowanie suszonych osadów ściekowych do pieców obrotowych
  Wyświetleń: 4051
 720. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 4047
 721. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont nawierzchni ulicy Polnej w Kamionku
  Wyświetleń: 4046
 722. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowa drogi powiatowej nr 1817 oraz nr 1831 - Ietap
  Wyświetleń: 4046
 723. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina informujące o złożeniu przez ZDW Opole raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli
  Wyświetleń: 4043
 724. Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu mechaniki pojazdowej zlokalizowanego w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4040
 725. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską
  Wyświetleń: 4040
 726. Zawiadomienie o VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4039
 727. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 4037
 728. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 4036
 729. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia modernizacja silosów cementu nr 1 i 7 w Cementowni Górazdze
  Wyświetleń: 4034
 730. Obwieszczenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4034
 731. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4031
 732. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowiski przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji w Malni
  Wyświetleń: 4028
 733. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 4026
 734. informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magazynu oleju opałowego w Wydziale Produkcji Zakładów Górażdze Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4025
 735. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4025
 736. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4023
 737. OBWIESZCZENIE BURMISTRZ GOGOLINA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCJE W PARK MASZYNOWY I WDROŻENIE INNOWACJI W PROCESIE PRODUKCJI WYROBÓW CHRONIONYCH PATENTEM
  Wyświetleń: 4017
 738. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu PGN
  Wyświetleń: 4016
 739. Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4016
 740. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn Modernizacja magazynu olejów i smarów na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 4014
 741. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania dodatkowy rurociąg w instalacji transportu gorących gazów do młynów cementu nr 1 i 4 z chłodnika rusztowego pieca nr 2 w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 4014
 742. Informacja Burmistrza Gogolina - konkurs na projekt logotypu
  Wyświetleń: 4013
 743. Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gogolin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 4013
 744. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 4008
 745. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa stacji kontenerowej tankowania oleju napędowego na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A.
  Wyświetleń: 4000
 746. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3999
 747. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hali magazynowej na wapno na terenie Jednostki Produkcyjnej w Górażdżach Lhoist S.A.
  Wyświetleń: 3997
 748. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3996
 749. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3993
 750. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3992
 751. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli
  Wyświetleń: 3990
 752. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3990
 753. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 3989
 754. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu
  Wyświetleń: 3989
 755. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Doraźnej
  Wyświetleń: 3988
 756. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2014r.
  Wyświetleń: 3987
 757. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3987
 758. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magazynu oleju opałowego na Wydziale Produkcji Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3986
 759. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przetarg nieograniczony na rewitalizację centrum miasta Gogolina- zagospodarowanie terenu wokół pieców wapienniczych
  Wyświetleń: 3986
 760. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3986
 761. Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie (2010-2014)
  Wyświetleń: 3982
 762. Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3982
 763. Ogłoszenie o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3981
 764. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3981
 765. WG.III.6220.11.2017
  Wyświetleń: 3980
 766. Nabór członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na 2015 rok
  Wyświetleń: 3979
 767. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowo-laboratoryjnym w Choruli dla Firmy Chespa - Farby Graficzne
  Wyświetleń: 3975
 768. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3974
 769. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 3971
 770. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wojew. nr 424 w Gogolinie
  Wyświetleń: 3967
 771. obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 5+003 do km 7+267 - II ETAP
  Wyświetleń: 3961
 772. Wyniki otwartego konkursu w zakresie pomocy społecznej na 2014 rok
  Wyświetleń: 3960
 773. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn budowa instalacji do redukcji emisji tlenków azotu z procesu wypału klinkieru w piecach obrotowych Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3958
 774. Uchwała Nr 744/2013 z dnia 30 stycznia 2014r. Regionalnej Izby Obrachunkoej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty dlugu
  Wyświetleń: 3958
 775. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3957
 776. Informacja o wyborze oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 3956
 777. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stacji paliw wraz z obiektami towarzyszacymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie.
  Wyświetleń: 3956
 778. Ogłoszenie o zamówieniu pn.” Przebudowa ulicy Słowackiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 3948
 779. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3943
 780. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3941
 781. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczace zwołania zebrania w dzielnicy Gogolin-Strzebniów
  Wyświetleń: 3939
 782. informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę Ekomuzeum „Nasze wspólne dzieło” w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3938
 783. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3934
 784. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 3933
 785. Burmistrz Gogolina informuje iż nałożono obowiązek na ZDW Opole wykonania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni i Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O
  Wyświetleń: 3931
 786. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Górażdżach
  Wyświetleń: 3930
 787. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3929
 788. Budżet Gminy Gogolin na 2018 rok
  Wyświetleń: 3927
 789. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 3927
 790. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
  Wyświetleń: 3923
 791. Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów z zapleczem socjalno - bytowym na dz.nr 68 k.m.1
  Wyświetleń: 3922
 792. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 3922
 793. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o konsultacjach
  Wyświetleń: 3922
 794. Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3922
 795. DOŚ-III.7322.51.2016.AK
  Wyświetleń: 3921
 796. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa stacji kontenerowej tankowania oleju napędowego na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A..
  Wyświetleń: 3918
 797. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gogolina o uzyskaniu pozytywnej opinii projektu - „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” wraz z Prognozą oddziaływania na na środowisko
  Wyświetleń: 3916
 798. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o udziale społeczeństwa w opracowaniu Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 3914
 799. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2015 rok.
  Wyświetleń: 3912
 800. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3910
 801. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 3907
 802. Zawiadomienie o I Sesji Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3907
 803. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana sposobu użytkowania część hali magazynowej na halę produkcyjno magazynową przy ul. Kamiennej 86 w Gogolinie
  Wyświetleń: 3906
 804. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzowie i Dabrówce
  Wyświetleń: 3906
 805. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn modernizacja silosów nr 2 i 8 w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3901
 806. Projekty uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3900
 807. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”
  Wyświetleń: 3900
 808. Zawiadomienie o XI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3900
 809. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do dzierżawy
  Wyświetleń: 3899
 810. Zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3899
 811. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 3898
 812. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3896
 813. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3893
 814. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotycząca pozytywnego zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2022 Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3888
 815. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3882
 816. Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3882
 817. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit
  Wyświetleń: 3879
 818. Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3877
 819. obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczo-magazynowych na warsztat mechaniczny w Zakrzowie
  Wyświetleń: 3876
 820. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3875
 821. Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3873
 822. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 3872
 823. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3869
 824. Projekty dokumentów
  Wyświetleń: 3869
 825. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3867
 826. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020”
  Wyświetleń: 3866
 827. Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - realizacja w 2015 roku programu zdrowotnego
  Wyświetleń: 3866
 828. Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbiorze powietrza z komina filtra odpylającego magazyn rozdrobnionych paliw zastępczych do chłodników rusztowych pieców
  Wyświetleń: 3864
 829. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3862
 830. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczeto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową działka nr 203/2, k.m.3 ul. Kamienna w Gogolinie
  Wyświetleń: 3860
 831. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Lesnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3860
 832. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Escort
  Wyświetleń: 3858
 833. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 3857
 834. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 3855
 835. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o złożeniu poprawionego i uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3853
 836. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej oznaczonej numerem 677/64 z k.m. 3 obręb Kamień Śląski.
  Wyświetleń: 3851
 837. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu postanowieniem obowiązku na inwestorze do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum sportów motorowych – Gogolin”
  Wyświetleń: 3850
 838. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3849
 839. obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania stanowisko załadunku cementu luzem w Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3848
 840. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3847
 841. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3847
 842. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3845
 843. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 3843
 844. Burmistrz Gogolina informuje iż wszczęto postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa budowa instalacji hydratyzacji wapna na terenie Zakładów Wapienniczych LHOIST S.A. w Górażdżach
  Wyświetleń: 3839
 845. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiegow w sołectwie Górażdże na dzień 02.02.2015
  Wyświetleń: 3838
 846. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3838
 847. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Zakrzów na dzień 20 stycznia 2015r.
  Wyświetleń: 3834
 848. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska do piłki noznej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3831
 849. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn zmiana sposobu użytkowania części istniejącej hali magazynowej przy ul Kamiennej 86 w Gogolinie na halę produkcyjno
  Wyświetleń: 3827
 850. Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3827
 851. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3822
 852. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3821
 853. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3819
 854. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin na lata 2014-2029”.
  Wyświetleń: 3817
 855. Odwołanie II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3812
 856. Uchwała Nr 564/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy GOgolin na 2014 rok
  Wyświetleń: 3811
 857. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3808
 858. Informacja dotycząca przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 200 Nr rej. ODB3574
  Wyświetleń: 3804
 859. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez inwestora Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424
  Wyświetleń: 3804
 860. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu w tut. Urzędzie przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na halę produkcyjną ul. Kamienna 86 Gogolin
  Wyświetleń: 3804
 861. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji - przebudowa drogi ul. Kościelna w Gogolinie
  Wyświetleń: 3803
 862. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zbieraniu, magazynowaniu segregacji odpadów nadających się do ponownego wykorzystania w przemyśle
  Wyświetleń: 3799
 863. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3795
 864. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 3788
 865. Protokół VI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3786
 866. Konsultacje z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3784
 867. Projekty uchwał na XI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3784
 868. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3783
 869. Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3782
 870. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wglądu do złożonego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli. Inwestor Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3781
 871. Zawiadomienie o VIII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3781
 872. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3780
 873. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ul. Pawła w Gogolinie
  Wyświetleń: 3778
 874. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3774
 875. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r.
  Wyświetleń: 3773
 876. Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3772
 877. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2015
  Wyświetleń: 3771
 878. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3771
 879. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3771
 880. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia modernizacja silosów cementu nr 2 i 8 w Cementowni Górażdże
  Wyświetleń: 3769
 881. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3767
 882. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego
  Wyświetleń: 3767
 883. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3763
 884. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3757
 885. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3755
 886. Projekty uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3751
 887. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3751
 888. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012r.
  Wyświetleń: 3750
 889. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont nawierzchni bitumicznej ul. Mickiewicza w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 3749
 890. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert_kultura fizyczna_2015
  Wyświetleń: 3744
 891. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3740
 892. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3740
 893. Zawiadomienie o VII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3740
 894. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3731
 895. Informacja dotycząca przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244 Nr rej. OKRG 368
  Wyświetleń: 3730
 896. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
  Wyświetleń: 3730
 897. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3730
 898. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3728
 899. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3728
 900. Wyniki otwartego konkursu ofert: kultura fizyczna 2017
  Wyświetleń: 3727
 901. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3725
 902. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3725
 903. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa Zakładu Farby Graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 3722
 904. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3722
 905. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3721
 906. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3721
 907. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej "Budowa Obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423"
  Wyświetleń: 3719
 908. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałycyh Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3715
 909. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 3713
 910. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3711
 911. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia oraz decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn modernizacja układu odpylania transportu cementu oraz odpylania silosów nr 4 i 10 modernizacja silosów cementu nr 3 i 9
  Wyświetleń: 3710
 912. WG.III.6220.4.2017
  Wyświetleń: 3710
 913. Informacja o złożeniu oferty
  Wyświetleń: 3708
 914. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinieie
  Wyświetleń: 3707
 915. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2014 r.
  Wyświetleń: 3705
 916. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3703
 917. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji odmawiającej Mo-Bruk S.A. z siedzibą w Niecwi zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej ..."
  Wyświetleń: 3702
 918. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3698
 919. Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3697
 920. Zawiadomienie o zmianie porządku obrad I Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3697
 921. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie zarządzone na dzień 31 marca 2015r.
  Wyświetleń: 3691
 922. Wybory do PE 2019
  Wyświetleń: 3688
 923. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Chorula na dzień 03.02.2015r.
  Wyświetleń: 3687
 924. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn stanowisko załadunku cementu luzem na samochody z silosów nr 7 i 8
  Wyświetleń: 3686
 925. Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3686
 926. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3684
 927. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany decyzji nr IN.V.7820.1.16.2012.EA z 24.08.2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 409 w rejonie miejscowości Strzelce Opolskie - Gogolin
  Wyświetleń: 3681
 928. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3681
 929. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O
  Wyświetleń: 3680
 930. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3679
 931. Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3678
 932. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa centru sportów motorowych - Gogolin
  Wyświetleń: 3675
 933. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana sposobu zagospodarowania terenu na tor doskonalenia jazdy przy Lotnisku Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3674
 934. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3673
 935. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3673
 936. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3672
 937. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Star 244
  Wyświetleń: 3671
 938. Informacja o wydanym zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla „Bacatj” Andrzej Wojciech Wojewodzic, ul. Grunwaldzka 35, 46-060 Prószków
  Wyświetleń: 3668
 939. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3668
 940. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kościelnej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3667
 941. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa hali magazynowej na wapno na terenie jednostki produkcyjnej w Górażdżach przez Lhoist S.A.
  Wyświetleń: 3665
 942. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3661
 943. Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3660
 944. Uchwała Nr 18_2014 z dnia 31 stycznia 2014r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej
  Wyświetleń: 3656
 945. Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 3655
 946. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3654
 947. Informacja o przyznanym dofinansowaniu dla Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3653
 948. Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3653
 949. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3646
 950. Wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 3644
 951. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn modernizacja ukłdu odpylania transportu cementu oraz odpylania silosów nr 4 i 10 w Cementowni Górażdże S.A.
  Wyświetleń: 3641
 952. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3640
 953. Zawiadomienie o zmianie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej zwołanego na dzień 09.12.2013r.
  Wyświetleń: 3639
 954. Ogłoszenie o wykazie nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3637
 955. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3637
 956. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3634
 957. Projekty uchwał na XII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3633
 958. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałcyh Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3625
 959. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3624
 960. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn przebudowa drogi powiatowej nr 1832O Gogolin - Chorula
  Wyświetleń: 3622
 961. Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3621
 962. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Star 200
  Wyświetleń: 3620
 963. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3618
 964. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3617
 965. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowa istniejącego budynku o część produkcyjną i magazynową ul. Kamienna 79, Gogolin, inwestor SENTREX
  Wyświetleń: 3616
 966. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia
  Wyświetleń: 3613
 967. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3613
 968. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej i postanowienia dla przedsięwzięcia pn inwestycje w park maszynowy i wdrożenie inowacji w procesie produkcji wyrobów chronionych patentem w Zakładzie Gniotpol w Odrowążu
  Wyświetleń: 3612
 969. Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - realizacja w 2015 roku programu zdrowotnego
  Wyświetleń: 3611
 970. Zawiadomienie o V Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3609
 971. Uchwała Nr 536/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin na lata 2015-2024
  Wyświetleń: 3608
 972. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3608
 973. Przetarg na zadanie pod nazwą "Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia."
  Wyświetleń: 3601
 974. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 3600
 975. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3599
 976. Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3599
 977. Ogłoszenie Regulaminu konkursu „Nasze zwierzęta w dożynkowym korowodzie- fauna Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 3596
 978. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3596
 979. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2015 rok
  Wyświetleń: 3593
 980. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3593
 981. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3588
 982. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3587
 983. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3585
 984. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Odrowąż na dzień 27.01.2015r.
  Wyświetleń: 3584
 985. Zawiadomienie o Wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3582
 986. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3580
 987. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3576
 988. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3559
 989. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3559
 990. Ogłoszenie Regulaminu konkursu fotograficznego „25-lecie Samorządu Terytorialnego – Gmina Gogolin wczoraj i dziś”
  Wyświetleń: 3559
 991. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegająca na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”
  Wyświetleń: 3558
 992. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3557
 993. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji w której odmawia się Spółce Mo-Bruk zgody na realizację przedsięwzięcia pn budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych
  Wyświetleń: 3556
 994. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3556
 995. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3555
 996. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1KW w miejscowości Zakrzów
  Wyświetleń: 3552
 997. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3552
 998. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn dodatkowy rurociąg w instalacji transportu gorących gazów do młynów cementu nr 1 i 4 z chłodnika rusztowego nr 2 w Cementowni
  Wyświetleń: 3549
 999. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Rurociągi filtrów U1P91 i U2P01 wraz z adaptacją filtrów na terenie Górażdże Cement S.A.
  Wyświetleń: 3548
 1000. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2014.
  Wyświetleń: 3548
 1001. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania Dzielnicy Gogolin-Karłubiec na dzień 25.02.2015r.
  Wyświetleń: 3547
 1002. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 4+044 di km 6+944
  Wyświetleń: 3544
 1003. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3542
 1004. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3541
 1005. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Gogolinie 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3541
 1006. Zawiadomienie o III posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3540
 1007. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star
  Wyświetleń: 3539
 1008. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3538
 1009. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia przez inwestora Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn rozbudowa zakładu farby graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 3537
 1010. Terminy kolejnych kosultacji Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3534
 1011. Projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3533
 1012. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3531
 1013. Gogolin: Przebudowa ul. Pawła w Gogolinie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  Wyświetleń: 3527
 1014. Zawiadomienie o VIII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3526
 1015. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3524
 1016. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3524
 1017. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Rurociągi filtrów U1P91 i U2PO1 w Górażdżach Cement S.A.
  Wyświetleń: 3522
 1018. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Gogolin na lata 2015 – 2019.
  Wyświetleń: 3522
 1019. Zespół ds. rewitalizacji – zaproszenie do udziału w pracach Zespołu skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych.
  Wyświetleń: 3522
 1020. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Star 200
  Wyświetleń: 3517
 1021. Projekty uchwał na III Sesję RAdy Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3515
 1022. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3513
 1023. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3506
 1024. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3503
 1025. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3503
 1026. Uchwała Nr 565/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projkecie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3499
 1027. Protokół VII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3498
 1028. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit
  Wyświetleń: 3493
 1029. Ocena oferty złożonej przez TSKN na Śląsku Opolskim
  Wyświetleń: 3493
 1030. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia
  Wyświetleń: 3493
 1031. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla potrzeb OSP Odrowąż
  Wyświetleń: 3490
 1032. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin, wsi Kamionek i wsi Malnia
  Wyświetleń: 3490
 1033. DOŚ-III.7322.63.2016.AK
  Wyświetleń: 3483
 1034. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3483
 1035. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 3482
 1036. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3482
 1037. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3482
 1038. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3477
 1039. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Kultury Oświaty, SPortu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3477
 1040. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3474
 1041. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3471
 1042. Ogłoszenie o naborze do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3470
 1043. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Malnia na dzień 04.02.2015r.
  Wyświetleń: 3469
 1044. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 3467
 1045. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013r.
  Wyświetleń: 3467
 1046. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Dzielnicy Gogolin-Strzebniow na dzień 23.02.2015r.
  Wyświetleń: 3463
 1047. Ogłoszenie o przetargu na "Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
  Wyświetleń: 3460
 1048. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku na PGB Energetyka Sp. z o.o. do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy 1MW
  Wyświetleń: 3456
 1049. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3454
 1050. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek, wsi Malnia i miasta Gogolin
  Wyświetleń: 3450
 1051. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3442
 1052. Rekrutacja 2019/2020
  Wyświetleń: 3440
 1053. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o złożeniu przez Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Farby Graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 3439
 1054. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 3431
 1055. Projekty uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3431
 1056. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 3430
 1057. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3423
 1058. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazach nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 3422
 1059. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu Ford Escort
  Wyświetleń: 3418
 1060. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 3418
 1061. Projekty uchwal na VII Sesję RAdy Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3416
 1062. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn Modernizacja magazynu olejów i smarów na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli
  Wyświetleń: 3415
 1063. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2016
  Wyświetleń: 3415
 1064. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3413
 1065. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3412
 1066. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę ul. Parkowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 3408
 1067. Projekt uchwały na II Rady Miejskiej w Gogolinie zwołanej na dzień 10.12.2014r.
  Wyświetleń: 3407
 1068. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3404
 1069. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o nałożeniu na ZDW w Opolu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - zmiana decyzji o środowiskowych uwrunkowania
  Wyświetleń: 3392
 1070. Zawiadomienie o VI Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3390
 1071. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3383
 1072. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Obrowiec na dzień 24.02.2015
  Wyświetleń: 3380
 1073. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie zwołanej na dzień 10.12.2014r.
  Wyświetleń: 3379
 1074. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 30 stycznia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Dąbrówka na dzień 11.02.2015r.
  Wyświetleń: 3376
 1075. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3376
 1076. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3374
 1077. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – zastępcy komendanta straży miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 3371
 1078. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 30 stycznia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Kamionek na dzień 09.02.2015r.
  Wyświetleń: 3366
 1079. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Pawła w Gogolinie
  Wyświetleń: 3360
 1080. Ogłoszenie postępowania konkursowego z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 3360
 1081. Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3360
 1082. Zawiadomienie o IX Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3358
 1083. Uchwała Nr 11/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
  Wyświetleń: 3357
 1084. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 3353
 1085. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3351
 1086. Terminy kosultacji Gminnej Rady Seniorów - III kw. 2016 r.
  Wyświetleń: 3351
 1087. Zawiadomienie o X Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3351
 1088. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3349
 1089. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3334
 1090. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3331
 1091. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 3331
 1092. Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3329
 1093. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3324
 1094. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3321
 1095. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarznych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3316
 1096. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3316
 1097. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 3313
 1098. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3304
 1099. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3289
 1100. Projekty uchwał na VI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3289
 1101. Zawiadomienie o X posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 3288
 1102. Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „KAMYKI”
  Wyświetleń: 3281
 1103. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. budowa ciagu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O
  Wyświetleń: 3279
 1104. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia
  Wyświetleń: 3278
 1105. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 3273
 1106. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3271
 1107. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 30 stycznia 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w Sołectwie Kamień Śląski na dzień 10.02.2015r.
  Wyświetleń: 3270
 1108. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3267
 1109. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 3265
 1110. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3263
 1111. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3262
 1112. WG.III.6220.2.2017
  Wyświetleń: 3258
 1113. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3256
 1114. Ogłoszenie otwartego kunkursu ofert
  Wyświetleń: 3253
 1115. Ogłoszenie o konkursie fotograficznym
  Wyświetleń: 3252
 1116. Informacja z otwarcia ofert "Centrum Przesiadkowe Gogolin"
  Wyświetleń: 3251
 1117. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3251
 1118. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2016 rok.
  Wyświetleń: 3250
 1119. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3250
 1120. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.15.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Słowackiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 3247
 1121. Wyniki przeprowadzonych postępowań konkursowych na wybór podmiotów na realizację w 2017 roku programów zdrowotnych.
  Wyświetleń: 3241
 1122. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji suszenia paliw zastępczych (alternatywnych) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 3228
 1123. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3222
 1124. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji suszenia paliw zastępczych (alternatywnych) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 3219
 1125. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „Budowa centrum sportów motorowych - Gogolin” wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 3219
 1126. Informacja o zgromadzeniu publicznym
  Wyświetleń: 3218
 1127. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zmianie terminu składania uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3217
 1128. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA ​​​​​​​o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Gogolin - część „A”
  Wyświetleń: 3213
 1129. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3213
 1130. Ocena oferty złożonej przez LKS Obrowiec
  Wyświetleń: 3204
 1131. Uchwała Nr 572/2015 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Gogolin na 2016 r.
  Wyświetleń: 3202
 1132. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 3196
 1133. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 3190
 1134. Obwieszczenie dotyczące budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław
  Wyświetleń: 3187
 1135. Projekt uchwały na II Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3185
 1136. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3180
 1137. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobyciu kruszywa naturalnego tj. piasku i pospółki z rzeki Odry..."
  Wyświetleń: 3179
 1138. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Obrowiec
  Wyświetleń: 3178
 1139. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji doraźnej ds. rozpatrywania skarg
  Wyświetleń: 3178
 1140. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3176
 1141. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”
  Wyświetleń: 3175
 1142. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
  Wyświetleń: 3171
 1143. Uchwała Nr 2/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Gogolin na 2016 rok
  Wyświetleń: 3169
 1144. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3168
 1145. Uchwała Nr 535/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gogolin na 2015 rok
  Wyświetleń: 3168
 1146. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 3162
 1147. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3161
 1148. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin"
  Wyświetleń: 3157
 1149. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 3156
 1150. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3155
 1151. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3154
 1152. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 3152
 1153. Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Fair Play
  Wyświetleń: 3149
 1154. Petycje do Burmistrza Gogolina 2017
  Wyświetleń: 3146
 1155. Zawiadomienie o IX Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3138
 1156. Młodzieżowa Rada - kadencja 2019-2021
  Wyświetleń: 3134
 1157. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3134
 1158. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3125
 1159. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3122
 1160. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 3119
 1161. Protokół VIII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3119
 1162. Kontrole wewnętrzne 2017
  Wyświetleń: 3113
 1163. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 3110
 1164. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane - Przebudowa ul. Parkowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3108
 1165. Zawiadomienie o wspólnym wyjazdowym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3107
 1166. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3100
 1167. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż łodzi - kutra
  Wyświetleń: 3098
 1168. Informacja - nowe dowody osobiste
  Wyświetleń: 3096
 1169. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3096
 1170. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. „Budowa centrum sportów motorowych - Gogolin”
  Wyświetleń: 3095
 1171. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3090
 1172. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3080
 1173. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – referent ds. świadczeń wychowawczych
  Wyświetleń: 3077
 1174. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3075
 1175. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3074
 1176. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3073
 1177. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 3066
 1178. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3066
 1179. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 3062
 1180. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3059
 1181. Uchwała Nr 14_2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej
  Wyświetleń: 3059
 1182. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3055
 1183. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O
  Wyświetleń: 3054
 1184. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3051
 1185. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3045
 1186. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3044
 1187. WG.III.6220.4.2017
  Wyświetleń: 3042
 1188. Informacja o wyborze oferty na sprzedaż łodzi – kutra nr rej. KŻ- II-254 wraz z przyczepą podłodziową nr rej. OKR 2H78.
  Wyświetleń: 3037
 1189. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3036
 1190. Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie stacji paliw z myjnią zlokalizowanej w Gogolinie ul. Pawła.
  Wyświetleń: 3035
 1191. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”
  Wyświetleń: 3035
 1192. Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowa gazociągu DN300MOP6,3MPa o długości 3800m w Obrowcu
  Wyświetleń: 3033
 1193. WG.III.6220.12.2016
  Wyświetleń: 3031
 1194. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Centrum Przesiadkowe Gogolin”
  Wyświetleń: 3031
 1195. Zarządzenia Burmistrza - 2017
  Wyświetleń: 3030
 1196. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 3029
 1197. Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3028
 1198. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia
  Wyświetleń: 3024
 1199. Zawiadomienia o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3024
 1200. Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 3021
 1201. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 3020
 1202. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Termomodernizację Urzędu Miejskiego w tym winda, przyłącze gazowe, kotłownia”
  Wyświetleń: 3019
 1203. Ocena oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „ MAESTRO” na realizację zadania publicznego „Organizacja Mistrzostw Polski w 10 Tańcach i IV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Gogolina.”
  Wyświetleń: 3014
 1204. Ogłoszenie o przetargu pn. Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
  Wyświetleń: 3010
 1205. Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3005
 1206. Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3003
 1207. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o przedłożeniu uwag i wniosków oraz wystąpieniu o opinie w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięw. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin”
  Wyświetleń: 3002
 1208. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3002
 1209. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3001
 1210. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 3001
 1211. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 3001
 1212. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 2996
 1213. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia
  Wyświetleń: 2995
 1214. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”
  Wyświetleń: 2994
 1215. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2992
 1216. DOŚ-III.7322.73.2016.AK
  Wyświetleń: 2985
 1217. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Farb Graficznych w Choruli”
  Wyświetleń: 2985
 1218. Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2981
 1219. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2979
 1220. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 2978
 1221. Uchwała Nr 573/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gogolin na lata 2016-2022
  Wyświetleń: 2977
 1222. Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2976
 1223. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2971
 1224. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu na Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu Farby Graficzne w Choruli
  Wyświetleń: 2970
 1225. Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2970
 1226. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2966
 1227. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji odpylania załadunku klinkieru na wagony na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 2964
 1228. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 2963
 1229. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
  Wyświetleń: 2962
 1230. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2957
 1231. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2953
 1232. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięw. polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin ..."
  Wyświetleń: 2949
 1233. Informacja o wyniku naboru pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 2944
 1234. Ogłoszenie wyników zapytania na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 2943
 1235. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2936
 1236. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Dystrybucja kompostowników w oparciu o regulamin
  Wyświetleń: 2934
 1237. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2928
 1238. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2925
 1239. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2923
 1240. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula”
  Wyświetleń: 2921
 1241. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji do spraw rozpatrywania skarg.
  Wyświetleń: 2918
 1242. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczace zwołania zebrania w dzielnicy Gogolin-Strzebniów
  Wyświetleń: 2915
 1243. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet”
  Wyświetleń: 2912
 1244. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2911
 1245. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2910
 1246. WG.III.6220.10.2016
  Wyświetleń: 2910
 1247. DOŚ-III.7322.76.2016.AK
  Wyświetleń: 2904
 1248. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 2900
 1249. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula”
  Wyświetleń: 2896
 1250. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji do spraw rozpatrywania skarg
  Wyświetleń: 2894
 1251. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 2885
 1252. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2884
 1253. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2881
 1254. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2880
 1255. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2875
 1256. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
  Wyświetleń: 2874
 1257. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja instalacji odpylania załadunku klinkieru na wagony na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”
  Wyświetleń: 2873
 1258. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2871
 1259. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert
  Wyświetleń: 2861
 1260. Petycje do Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 2861
 1261. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2858
 1262. Informacja o wyniku postępowania dot. usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania o nazwie „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN”
  Wyświetleń: 2854
 1263. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2854
 1264. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2853
 1265. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec gmina Gogolin”
  Wyświetleń: 2848
 1266. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2845
 1267. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 2843
 1268. Informacja o przyznaniu dotacji
  Wyświetleń: 2834
 1269. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2834
 1270. WG.III.6220.12.2016
  Wyświetleń: 2833
 1271. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2832
 1272. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych oznaczonych numerami 76/14 i 76/28 z k.m. 2 obręb Chorula
  Wyświetleń: 2827
 1273. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie
  Wyświetleń: 2825
 1274. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2821
 1275. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowisk. uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”
  Wyświetleń: 2820
 1276. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2819
 1277. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec gmina Gogolin”
  Wyświetleń: 2816
 1278. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2811
 1279. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2804
 1280. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet”
  Wyświetleń: 2792
 1281. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowisk. uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin ..."
  Wyświetleń: 2788
 1282. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2786
 1283. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2784
 1284. Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 2780
 1285. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice na odcinku od km 0 + 000 do granicy powiatu”
  Wyświetleń: 2777
 1286. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 2776
 1287. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2776
 1288. Projekty uchwały na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2773
 1289. Uchwała Nr 723/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2772
 1290. Wyniki otwartego konkursu ofert: kultura fizyczna 2018
  Wyświetleń: 2770
 1291. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2769
 1292. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Dystrybucja kompostowników w oparciu o regulamin
  Wyświetleń: 2763
 1293. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2763
 1294. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2763
 1295. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 2759
 1296. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula
  Wyświetleń: 2758
 1297. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 2757
 1298. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2756
 1299. Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 2754
 1300. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie
  Wyświetleń: 2754
 1301. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 2749
 1302. Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2745
 1303. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 2744
 1304. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2743
 1305. Uchwała Nr 709/2016 z dnia 29 stycznia 2017r. Składu Orzekającego RIO nt. opinii o możliwości sfinansowania defictu określonego w uchwale budżetowej
  Wyświetleń: 2733
 1306. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2732
 1307. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2729
 1308. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2726
 1309. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 2722
 1310. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2722
 1311. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula
  Wyświetleń: 2718
 1312. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2714
 1313. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Prelekcję nt. bioróżnorodności połączoną z degustacją
  Wyświetleń: 2707
 1314. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2704
 1315. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015.
  Wyświetleń: 2700
 1316. Petycje do Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 2699
 1317. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2699
 1318. Informacja dla rolników dot. suszy w 2018 r.
  Wyświetleń: 2698
 1319. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrowiec i Gogolin”
  Wyświetleń: 2689
 1320. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2689
 1321. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2689
 1322. Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2685
 1323. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2684
 1324. WG.III.6220.9.2017
  Wyświetleń: 2672
 1325. Skład Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 2671
 1326. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2669
 1327. Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania pn.: Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”.
  Wyświetleń: 2668
 1328. WG.III.6220.7.2017
  Wyświetleń: 2663
 1329. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin, gmina Gogolin ..."
  Wyświetleń: 2658
 1330. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 3.03.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.8.2017 pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w ...
  Wyświetleń: 2657
 1331. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 2657
 1332. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”
  Wyświetleń: 2657
 1333. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 2651
 1334. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2647
 1335. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 2646
 1336. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2018-2023
  Wyświetleń: 2646
 1337. Ogłoszenie o wyborach do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 2636
 1338. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2634
 1339. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O”
  Wyświetleń: 2630
 1340. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - pomoc społeczna
  Wyświetleń: 2629
 1341. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2620
 1342. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 2613
 1343. Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2609
 1344. Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2608
 1345. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2602
 1346. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  Wyświetleń: 2598
 1347. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2594
 1348. Informacja o udzieleniu zamówienia nr WG.I.271.3.2017 pn. „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2017r.”
  Wyświetleń: 2591
 1349. Wyszukiwarka zaawansowana BIP
  Wyświetleń: 2586
 1350. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2583
 1351. Uchwała Nr 708/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
  Wyświetleń: 2568
 1352. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
  Wyświetleń: 2561
 1353. WG.III.6220.2.2017
  Wyświetleń: 2547
 1354. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2547
 1355. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2017 rok.
  Wyświetleń: 2545
 1356. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 2542
 1357. OGŁOSZENIE Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2541
 1358. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2541
 1359. Informacja Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 2537
 1360. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2535
 1361. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2535
 1362. Informacja o udzieleniu zamówienia nr WG.I.271.2.2017 pn. „Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2017r.”
  Wyświetleń: 2533
 1363. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2528
 1364. Informacja o zamiarze zawarcia umowy WG.I.271.2.2017
  Wyświetleń: 2525
 1365. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet.”
  Wyświetleń: 2524
 1366. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2524
 1367. Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2523
 1368. Uchwała 520/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. RIO nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 2523
 1369. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2522
 1370. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie warsztatów dla dorosłych i dzieci nt. rodzimych gatunków roślin z wykorzystaniem narzędzi dydaktycznych
  Wyświetleń: 2522
 1371. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu PGN
  Wyświetleń: 2518
 1372. Wybory do Gminnej Rady Seniorów 2019-2023
  Wyświetleń: 2515
 1373. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina.
  Wyświetleń: 2513
 1374. Petycje do Burmistrza Gogolina 2016
  Wyświetleń: 2512
 1375. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2508
 1376. Informacja o zamiarze zawarcia umowy WG.I.271.3.2017
  Wyświetleń: 2506
 1377. Informacja o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 2506
 1378. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 2504
 1379. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2502
 1380. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O.”
  Wyświetleń: 2498
 1381. Konsultacje z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na terenie Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 2490
 1382. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2490
 1383. Informacja o podjętej uchwale w sprawie scalenia i podziału nieruchomości w Odrowążu
  Wyświetleń: 2489
 1384. Regulamin naboru
  Wyświetleń: 2487
 1385. Protokół IX Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2484
 1386. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2017 roku oraz statystycznej liczbie uczniów
  Wyświetleń: 2471
 1387. Zawiadomienia o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2465
 1388. Przetarg na sprzedaż nieruchomości.
  Wyświetleń: 2461
 1389. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2461
 1390. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 11 lutego 2015r. o zwołaniu zebrania Dzielnicy Gogolin-Karłubiec na dzień 25.02.2015r.
  Wyświetleń: 2459
 1391. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2457
 1392. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2451
 1393. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2445
 1394. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2444
 1395. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2436
 1396. Wyniki otwartego konkursu - pomoc społeczna 2017
  Wyświetleń: 2434
 1397. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2430
 1398. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2430
 1399. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2426
 1400. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2426
 1401. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2421
 1402. Petycje do Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 2413
 1403. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie o zarządzeniu wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2408
 1404. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 2403
 1405. Zdrowie
  Wyświetleń: 2400
 1406. Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2387
 1407. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie na kadencję 2019-2021
  Wyświetleń: 2387
 1408. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu KIA Pregio
  Wyświetleń: 2386
 1409. Zawiadomienie o XI Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie I kadencji
  Wyświetleń: 2382
 1410. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2018r.”.
  Wyświetleń: 2379
 1411. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 2373
 1412. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2372
 1413. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2356
 1414. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2351
 1415. Ogłoszenie o zamówieniu pn. Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie
  Wyświetleń: 2340
 1416. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2339
 1417. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji I Zdrowia
  Wyświetleń: 2338
 1418. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2337
 1419. WG.III.6220.7.2017
  Wyświetleń: 2337
 1420. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.13.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”
  Wyświetleń: 2333
 1421. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 2327
 1422. Projekty uchwał na XL Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2325
 1423. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.9.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 2325
 1424. Zawiadomienie o XV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2316
 1425. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 5.05.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie.”
  Wyświetleń: 2315
 1426. Uchwała 519/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. RIO w Opolu nt. opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
  Wyświetleń: 2309
 1427. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2307
 1428. Petycja
  Wyświetleń: 2303
 1429. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2296
 1430. Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2285
 1431. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2285
 1432. Informacja o udzieleniu zamówienia nr WG.I.271.4.2017 pn. „Zimowe utrzymanie dróg”
  Wyświetleń: 2283
 1433. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 2277
 1434. Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2268
 1435. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 2262
 1436. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie warsztatów dla dorosłych i dzieci nt. rodzimych gatunków roślin z wykorzystaniem narzędzi dydaktycznych
  Wyświetleń: 2254
 1437. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.5.2018 pn. „Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 2251
 1438. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2251
 1439. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: usługę poczęstunku na bazie naturalnych, lokalnych produktów spożywczych, promujących bioróżnorodność Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 2244
 1440. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2239
 1441. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia
  Wyświetleń: 2236
 1442. Pomoc Społeczna
  Wyświetleń: 2235
 1443. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2232
 1444. Budżet Gminy Gogolin na 2019 rok
  Wyświetleń: 2228
 1445. Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2220
 1446. Zawiadomienie o XIII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2220
 1447. Informacja o wyniku naboru pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 2218
 1448. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2218
 1449. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula
  Wyświetleń: 2205
 1450. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2205
 1451. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
  Wyświetleń: 2204
 1452. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.8.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet”
  Wyświetleń: 2202
 1453. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: wynajem toalet przenośnych wraz z usługą dostawy/odbioru na terenie kopalni Górażdże
  Wyświetleń: 2196
 1454. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.11.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”
  Wyświetleń: 2193
 1455. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 14.02.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I...
  Wyświetleń: 2189
 1456. Zawiadomienie o XII posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 2185
 1457. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2179
 1458. Petycje do Burmistrza Gogolina 2015
  Wyświetleń: 2178
 1459. Ogłoszenie o konkursie "Rowerem w dożynkowym korowodzie"
  Wyświetleń: 2174
 1460. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016.
  Wyświetleń: 2168
 1461. Informacja o zamiarze zawarcia umowy WG.I.271.4.2017
  Wyświetleń: 2166
 1462. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
  Wyświetleń: 2157
 1463. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 2153
 1464. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania i Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2152
 1465. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2148
 1466. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 20.03.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie.”
  Wyświetleń: 2147
 1467. Powołanie komisji konkursowej_konkurs na dyrektora PSP nr 2 w Gogolinie
  Wyświetleń: 2145
 1468. Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2018
  Wyświetleń: 2145
 1469. Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2126
 1470. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2125
 1471. Informacji o podstawowej kwocie dotacji w placówkach prowadzonych przez inne organy niż Gmina Gogolin
  Wyświetleń: 2120
 1472. Polityka Mieszkaniowa
  Wyświetleń: 2115
 1473. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 2098
 1474. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2098
 1475. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2093
 1476. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2092
 1477. Zawiadomienie Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 18 sierpnia 2015r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansowania i Planowania oraz Komisji Oświaty, Ku
  Wyświetleń: 2092
 1478. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: obsługę medyczną uczestników wycieczki rowerowej organizowanej w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 2087
 1479. nformacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.10.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 2086
 1480. Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2086
 1481. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2083
 1482. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 18.05.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”
  Wyświetleń: 2080
 1483. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: usługę gastronomiczną polegającą na wykonaniu jajecznicy w plenerze w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności ...
  Wyświetleń: 2077
 1484. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2074
 1485. Planowane polowania zbiorowe
  Wyświetleń: 2056
 1486. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2053
 1487. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2051
 1488. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 17.08.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy Słowackiego w Gogolinie”
  Wyświetleń: 2050
 1489. INI.I.7840.1.67.2017.WP
  Wyświetleń: 2047
 1490. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2042
 1491. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na usługę zabawową dla dzieci z wykorzystaniem klocków drewnianych
  Wyświetleń: 2040
 1492. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za rok 2016.
  Wyświetleń: 2039
 1493. Protokół X Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 2037
 1494. Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko - Strażnika Straży Miejskiej w Gogolinie.
  Wyświetleń: 2035
 1495. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2035
 1496. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referent ds. świadczeń
  Wyświetleń: 2029
 1497. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2024
 1498. Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 2022
 1499. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2021
 1500. Postanowienie o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2018
 1501. Ogłoszenie o konkursie
  Wyświetleń: 2011
 1502. Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 2011
 1503. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2001
 1504. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1998
 1505. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Aktualizacja 24.04.2020r.
  Wyświetleń: 1995
 1506. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1994
 1507. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA - przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 1993
 1508. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: usługę przewodnika podczas wycieczki rowerowej szlakiem gogolińskich form ochrony przyrody, organizowanej w ramach projektu...
  Wyświetleń: 1992
 1509. Skład Gminnej Rady Seniorów II kadencji 2019-2023
  Wyświetleń: 1985
 1510. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 1984
 1511. Komunikat dot. rekrutacji do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1977
 1512. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 1976
 1513. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej
  Wyświetleń: 1972
 1514. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1972
 1515. Projekty uchwał na LIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1969
 1516. WG.III.6220.10.2017
  Wyświetleń: 1966
 1517. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1957
 1518. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie kultury
  Wyświetleń: 1957
 1519. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1957
 1520. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1955
 1521. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1955
 1522. Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1954
 1523. Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1948
 1524. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.14.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1945
 1525. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1939
 1526. Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1937
 1527. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1936
 1528. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Wykonanie tablic edukacyjno-zabawowych w obrębie ścieżki edukacyjnej na terenie utworzonego Ogrodu miejskiego w Gogolinie.
  Wyświetleń: 1931
 1529. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1926
 1530. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1919
 1531. Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach projektu pn. Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin - "Nie tylko dzieciaki kochają rośliny i zwierzaki"
  Wyświetleń: 1919
 1532. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1918
 1533. Zarządzenie o wyborach do Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 1918
 1534. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: ubezpieczenie NNW uczestników wycieczki rowerowej w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1914
 1535. Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1913
 1536. Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2020/2021
  Wyświetleń: 1907
 1537. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1898
 1538. Informacja o zamiarze zawarcia umowy nr WG.I.271.23.2017 pn. „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2018r.”
  Wyświetleń: 1891
 1539. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1889
 1540. INI.I.746.18.2017.MK
  Wyświetleń: 1883
 1541. INFORMACJA o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko –  Strażnika Straży Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1881
 1542. Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1876
 1543. Zarządzenie Burmistrza Gogolina z 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie
  Wyświetleń: 1876
 1544. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.12.2017 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1867
 1545. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 1863
 1546. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1861
 1547. Kontrole wewnętrzne 2018 r
  Wyświetleń: 1849
 1548. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1848
 1549. Ogłoszenie i wyniki II przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 244 L
  Wyświetleń: 1845
 1550. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1843
 1551. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1842
 1552. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1834
 1553. Raporty o stanie gminy
  Wyświetleń: 1831
 1554. ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.75.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1831
 1555. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1828
 1556. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 1823
 1557. WG.III.6220.13.2017
  Wyświetleń: 1820
 1558. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1818
 1559. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1816
 1560. Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
  Wyświetleń: 1813
 1561. Ochrona powietrza
  Wyświetleń: 1812
 1562. Informacja o otrzymanym wsparciu
  Wyświetleń: 1809
 1563. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 1808
 1564. Powołanie komisji konkursowej_konkurs na dyrektora PSP Kamień Śl.
  Wyświetleń: 1808
 1565. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1805
 1566. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.22.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”
  Wyświetleń: 1803
 1567. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie prelekcji nt. bioróżnorodności połączonej z degustacją
  Wyświetleń: 1803
 1568. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 1802
 1569. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na usługę zabawową dla dzieci z wykorzystaniem klocków drewnianych
  Wyświetleń: 1800
 1570. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1797
 1571. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY GOGOLIN
  Wyświetleń: 1786
 1572. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: 1) wykonanie przedstawienia ekologicznego, 2) przeprowadzenie warsztatów ekologicznych
  Wyświetleń: 1779
 1573. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1778
 1574. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie
  Wyświetleń: 1775
 1575. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.19.2017 pn. „Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2018r.”.
  Wyświetleń: 1771
 1576. GL.ZUZ.3.421.9.2018.BS
  Wyświetleń: 1769
 1577. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1769
 1578. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin na 2019 rok.
  Wyświetleń: 1767
 1579. Ogłoszenie i wyniki przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 244 L
  Wyświetleń: 1764
 1580. Zarządzenia Burmistrza - 2018
  Wyświetleń: 1761
 1581. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1754
 1582. WG.III.6220.4.2018
  Wyświetleń: 1754
 1583. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1752
 1584. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu KIA Pregio
  Wyświetleń: 1750
 1585. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie koncertu instrumentalny w plenerze
  Wyświetleń: 1739
 1586. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1734
 1587. Zawiadomienie o XIII posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1731
 1588. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1729
 1589. Ogłoszenie o naborze pracownika na zastępstwo
  Wyświetleń: 1724
 1590. Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2018-2023
  Wyświetleń: 1724
 1591. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1723
 1592. Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1719
 1593. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 1718
 1594. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1714
 1595. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 1712
 1596. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1710
 1597. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1701
 1598. Protokół XI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1688
 1599. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: organizację pokazu zwierząt oraz upominki dla uczestników pokazu.
  Wyświetleń: 1687
 1600. Ogłoszenie o wyborze agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 1683
 1601. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 4.07.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1680
 1602. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1679
 1603. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: Wynajem namiotu wraz z ławkami na 150 osób wraz z usługą złożenia/rozłożenia na terenie kopalni Górażdże.
  Wyświetleń: 1674
 1604. Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (zmiana numeracji sesji)
  Wyświetleń: 1674
 1605. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 1671
 1606. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na: obsługę medyczną uczestników wycieczki rowerowej organizowanej w ramach projektu pn.: Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin...
  Wyświetleń: 1670
 1607. Zawiadomienie o XIV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1670
 1608. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1667
 1609. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1666
 1610. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1663
 1611. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1663
 1612. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r.
  Wyświetleń: 1660
 1613. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1659
 1614. Wykaz lokali do najmu
  Wyświetleń: 1658
 1615. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.20.2017 pn. „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2018 rok”.
  Wyświetleń: 1657
 1616. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.1.2018 pn.: „Budowa drogi gminnej w Malni”.
  Wyświetleń: 1653
 1617. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1653
 1618. Punkty zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 1652
 1619. Informacja o wyniku naboru do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 1645
 1620. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.21.2017 pn. „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 1645
 1621. WG.III.6220.11.2016
  Wyświetleń: 1643
 1622. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1643
 1623. Ogłoszenie konkursu „Ozdabiamy Plac Benedyktyński na Wielkanoc”
  Wyświetleń: 1642
 1624. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 1641
 1625. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.
  Wyświetleń: 1640
 1626. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1640
 1627. WG.III.6220.12.2017
  Wyświetleń: 1618
 1628. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 1603
 1629. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1603
 1630. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu
  Wyświetleń: 1591
 1631. INI.I.746.18.2017.MK
  Wyświetleń: 1589
 1632. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1589
 1633. Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1589
 1634. Oświadczenia majątkowe złożone przez Burmistrza Gogolina i Radnych Gminy Gogolin na 2 miesiące przed upływem kadencji.
  Wyświetleń: 1586
 1635. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji I Zdrowia
  Wyświetleń: 1582
 1636. Zawiadomienie o XIV posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1580
 1637. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1575
 1638. Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1571
 1639. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1570
 1640. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1568
 1641. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 1548
 1642. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.3.2018 pn.: „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 1546
 1643. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 1545
 1644. INFORMACJA O ODSTĄPIENIU od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1544
 1645. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1540
 1646. Protokoły i wykazy głosowań z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 1540
 1647. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 1539
 1648. WG.III.6220.11.2017
  Wyświetleń: 1537
 1649. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1534
 1650. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2018 rok”.
  Wyświetleń: 1533
 1651. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2017 rok
  Wyświetleń: 1531
 1652. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi multimedialnej związanej z pokazem zwierząt
  Wyświetleń: 1530
 1653. Taryfa za wodę i ścieki dla gminy Gogolin, ogłoszona dnia 22 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 1525
 1654. Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1520
 1655. Klauzule informacyjne dla aktów stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności
  Wyświetleń: 1519
 1656. Petycje do Burmistrza Gogolina 2018
  Wyświetleń: 1515
 1657. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 1514
 1658. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.18.2017 pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy...
  Wyświetleń: 1513
 1659. Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1507
 1660. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 1506
 1661. WG.III.6220.13.2017
  Wyświetleń: 1496
 1662. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1494
 1663. Zawiadomienie o XVII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1493
 1664. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1492
 1665. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 1488
 1666. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.24.2017 pn. „Zimowe utrzymanie dróg”
  Wyświetleń: 1483
 1667. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 1481
 1668. Lista szkół Gminy Gogolin, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 1466
 1669. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.17.2017 pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy...
  Wyświetleń: 1465
 1670. Protokół XII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1455
 1671. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1450
 1672. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu kultury na 2019 rok
  Wyświetleń: 1449
 1673. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1443
 1674. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia, polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 1442
 1675. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1439
 1676. Informacja o udzieleniu zamówienia na „Zimowe utrzymanie dróg”.
  Wyświetleń: 1437
 1677. Przetarg nieograniczony pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 1436
 1678. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1434
 1679. Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1434
 1680. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.1.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi gminnej w Malni”.
  Wyświetleń: 1430
 1681. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1424
 1682. Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1421
 1683. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.
  Wyświetleń: 1420
 1684. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1413
 1685. Protokoły i wykazy głosowań z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)
  Wyświetleń: 1408
 1686. Projekty uchwał na L Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1405
 1687. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1400
 1688. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1398
 1689. Oświadczenia majątkowe radnych złożone w związku z początkiem kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1397
 1690. Ogłoszenie o zamówieniu – WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "SPOTKAJMY SIĘ W CENTRUM– STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I INTEGRACJI W MIEJSCOWOŚCI GÓRAŻDŻE” w ramach zadania Budowa Placu Spotkań...
  Wyświetleń: 1394
 1691. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1393
 1692. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1392
 1693. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”
  Wyświetleń: 1391
 1694. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1390
 1695. Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1379
 1696. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1378
 1697. Projekty uchwał na LV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1377
 1698. Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1375
 1699. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 1363
 1700. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 23.03.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1353
 1701. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.4.2018 pn.: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1351
 1702. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.5.2018 pn.: „Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie”
  Wyświetleń: 1348
 1703. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1347
 1704. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 22.01.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Malni.”
  Wyświetleń: 1344
 1705. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1344
 1706. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1339
 1707. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 1339
 1708. Projekty uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1337
 1709. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1331
 1710. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 1331
 1711. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 1329
 1712. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora w GBP w Gogolinie
  Wyświetleń: 1322
 1713. Zawiadomienie o XV posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1321
 1714. Wyniki otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1316
 1715. IN.I.746.9.2018.MK
  Wyświetleń: 1315
 1716. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1309
 1717. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2018 rok.
  Wyświetleń: 1307
 1718. Powołanie komisji konkursowej_konkurs na dyrektora PP nr 3 w Gogolinie
  Wyświetleń: 1303
 1719. Informacja o udzieleniu zamówienia „Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2018r.”.
  Wyświetleń: 1301
 1720. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 1301
 1721. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 1300
 1722. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.6.2018 pn. „Budowa drogi na działce nr 937/1, obręb Gogolin 1”
  Wyświetleń: 1299
 1723. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1298
 1724. Budżet Gminy Gogolin na 2020 rok
  Wyświetleń: 1293
 1725. Oświadczenie majątkowe złożone przez Burmistrza Gogolina w związku z początkiem kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1293
 1726. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.3.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Matejki w Gogolinie.”
  Wyświetleń: 1283
 1727. Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej, ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie" - nr postępowania WG.I.271.3.2020
  Wyświetleń: 1280
 1728. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.4.2018 pn. „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 1279
 1729. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1278
 1730. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1278
 1731. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr OSP.271.1.2018 pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”
  Wyświetleń: 1277
 1732. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.1.2019 pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu
  Wyświetleń: 1277
 1733. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.2.2019 pn.: „Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 obręb Karłubiec”
  Wyświetleń: 1277
 1734. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina w sprawie wniesienia zażalenia przez Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. k. na postanowienie z dnia 22 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1275
 1735. WG.III.6220.5.2018
  Wyświetleń: 1269
 1736. Projekty uchwał na LVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1267
 1737. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 22.03.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU...
  Wyświetleń: 1266
 1738. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji I Zdrowia
  Wyświetleń: 1266
 1739. WG.III.6220.2.2018
  Wyświetleń: 1259
 1740. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1258
 1741. Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1258
 1742. Projekty uchwał na II Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1250
 1743. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1247
 1744. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 1245
 1745. Zawiadomienie o XVI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1242
 1746. Protokół XIV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1236
 1747. WG.III.6220.4.2018
  Wyświetleń: 1236
 1748. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1234
 1749. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania nr WG.I.271.2.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "SPOTKAJMY SIĘ W CENTRUM...
  Wyświetleń: 1233
 1750. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1232
 1751. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr OSP.271.1.2018 pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”
  Wyświetleń: 1232
 1752. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 1231
 1753. Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1228
 1754. Protokół XIII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1227
 1755. WG.VI.6220.13.2015
  Wyświetleń: 1227
 1756. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o decyzji udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 1226
 1757. Sprawozdania finansowe za 2018r.- Straż Miejska w Gogolinie
  Wyświetleń: 1225
 1758. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1225
 1759. Przetarg nieograniczony pn.: Utworzenie "Centrum Bioróżnorodności w Gogolinie" w nieczynnym wyrobisku wapienia - nr postępowania WG.I.271.7.2019
  Wyświetleń: 1222
 1760. Projekty uchwał na LVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1221
 1761. Projekty uchwał na LVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1220
 1762. Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1219
 1763. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1215
 1764. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1211
 1765. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1210
 1766. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1209
 1767. Przetarg nieograniczony pn.: "Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Gogolin"
  Wyświetleń: 1208
 1768. Rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu A-3 w obszarze miejscowości Gogolin”
  Wyświetleń: 1208
 1769. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1208
 1770. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Zakrzowie
  Wyświetleń: 1207
 1771. Opieka Zdrowotna w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 1206
 1772. GKI.6733.13.2018
  Wyświetleń: 1205
 1773. Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1205
 1774. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1202
 1775. WG.III.6220.8.2018
  Wyświetleń: 1199
 1776. Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1199
 1777. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 1198
 1778. WG.III.6220.7.2018
  Wyświetleń: 1197
 1779. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1196
 1780. WG.III.6220.4.2018
  Wyświetleń: 1195
 1781. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1194
 1782. Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1193
 1783. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gogolin na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 1190
 1784. Informacja o przyznaniu dotacji
  Wyświetleń: 1187
 1785. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Malni.
  Wyświetleń: 1185
 1786. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Dąbrówce
  Wyświetleń: 1184
 1787. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1184
 1788. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin na 2020 rok.
  Wyświetleń: 1182
 1789. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 9.07.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.5.2018 pn. „ Przebudowa ul. Sportowej w Gogolinie”.
  Wyświetleń: 1179
 1790. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1179
 1791. GL.ZUZ.3.421.9.2018.BS
  Wyświetleń: 1174
 1792. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1167
 1793. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 28.06.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin na podstawi
  Wyświetleń: 1163
 1794. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku po I aktualizacji
  Wyświetleń: 1161
 1795. Uchwały Gminnej Rady Seniorów 2019-2023
  Wyświetleń: 1156
 1796. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1156
 1797. Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.03.2019 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 obręb Karłubiec”
  Wyświetleń: 1155
 1798. Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.02.2019 r.dot. przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.1.2019 pn. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu
  Wyświetleń: 1150
 1799. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1150
 1800. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1146
 1801. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 1146
 1802. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1144
 1803. Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1140
 1804. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parkingu w Gogolinie na działkach nr 1202, 455/5, 314/2, 1438 obręb Karłubiec”
  Wyświetleń: 1138
 1805. Zawiadomienie o XVI posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie
  Wyświetleń: 1138
 1806. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1136
 1807. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1135
 1808. Zawiadomienie o XVII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1135
 1809. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 11.04.2019 r. dot. postępowania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 1134
 1810. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 1134
 1811. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie
  Wyświetleń: 1133
 1812. Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1132
 1813. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017.
  Wyświetleń: 1126
 1814. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1123
 1815. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 1121
 1816. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 1121
 1817. Zawiadomienia o posiedzeniach Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1114
 1818. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1114
 1819. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 1113
 1820. Uchwały z IX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1111
 1821. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 1111
 1822. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1110
 1823. WG.VI.6220.13.2015
  Wyświetleń: 1109
 1824. Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.3.2019 pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu pn.:
  Wyświetleń: 1108
 1825. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Choruli
  Wyświetleń: 1104
 1826. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1101
 1827. Projekty uchwał na I Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1099
 1828. Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.09.2018 r. dot. przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Gogolin”
  Wyświetleń: 1098
 1829. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.7.2018 pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy
  Wyświetleń: 1095
 1830. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1095
 1831. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.6.2018 pn.: „Budowa drogi na działce nr 937/1, obręb Gogolin 1"
  Wyświetleń: 1095
 1832. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1094
 1833. Program Polityki Zdrowotnej
  Wyświetleń: 1093
 1834. WG.III.6220.8.2018
  Wyświetleń: 1092
 1835. Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin.
  Wyświetleń: 1089
 1836. WG.III.6220.5.2018
  Wyświetleń: 1087
 1837. Zasady wynajmowania lokali
  Wyświetleń: 1087
 1838. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1084
 1839. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 1084
 1840. Informacja o przyznaniu dofinansowania
  Wyświetleń: 1081
 1841. Sprawozdania finansowe Gminy Gogolin za 2018r
  Wyświetleń: 1080
 1842. W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na wykonanie koncepcji ochrony in-situ siedlisk oraz gatunków współistniejących w formie działań ochronnych
  Wyświetleń: 1079
 1843. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 1074
 1844. Informacje Wydziału Oświaty i Rekreacji
  Wyświetleń: 1073
 1845. Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1073
 1846. Skład Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 1072
 1847. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2018 rok
  Wyświetleń: 1071
 1848. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1068
 1849. Wykaz jednostek oświatowych w Gminie Gogolin
  Wyświetleń: 1068
 1850. Dnia 29.02.2020 r. od godz. 11.30 do 12.30 odbędzie się zgromadzenie publiczne przy Centrum Przesiadkowym PKP w Gogolinie
  Wyświetleń: 1066
 1851. Protokół XV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1065
 1852. Protokół z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1065
 1853. SKO.40.1670.2018.oś
  Wyświetleń: 1064
 1854. Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.03.2019 r. - przetarg nieograniczony, postępowanie - WG.I.271.3.2019
  Wyświetleń: 1063
 1855. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1061
 1856. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1061
 1857. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1060
 1858. Uchwały z I Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1059
 1859. WG.III.6220.3.2018
  Wyświetleń: 1059
 1860. GL.RUZ.421.247.2018.BS
  Wyświetleń: 1054
 1861. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1052
 1862. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1051
 1863. Zorganizowania zgromadzenia publicznego przez Fundację „Orląt Opolskich”
  Wyświetleń: 1050
 1864. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu pn.: ”Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim – wizytówką dorobku kulturowego na lokalnym szlaku turystycznym”
  Wyświetleń: 1048
 1865. Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1045
 1866. OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2019 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW
  Wyświetleń: 1043
 1867. Ogólnopolska Karta Seniora
  Wyświetleń: 1043
 1868. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
  Wyświetleń: 1042
 1869. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamieniu Śląskim
  Wyświetleń: 1041
 1870. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 1039
 1871. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 1036
 1872. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.9.2018 pn.: ”Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2019 rok”
  Wyświetleń: 1036
 1873. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1035
 1874. WG.III.6220.7.2018
  Wyświetleń: 1033
 1875. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr WG.I.271.4.2019 pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie w ramach projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 1033
 1876. Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.09.2018 r.dot. przetargu nieograniczonego nr WG.I.271.6.2018 pn. „Budowa drogi na działce nr 937/1, obręb Gogolin 1”
  Wyświetleń: 1031
 1877. Informacja o udzieleniu zamówienia pn.”Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2019r.”
  Wyświetleń: 1030
 1878. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.11.2018 pn.: ”Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2019r.”
  Wyświetleń: 1029
 1879. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Gogolinie za 2018r
  Wyświetleń: 1028
 1880. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  Wyświetleń: 1024
 1881. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Obrowcu
  Wyświetleń: 1017
 1882. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.8.2018 pn.:”Bieżąca konserwacja budynków i lokali zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2019r.”
  Wyświetleń: 1015
 1883. Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1013
 1884. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1013
 1885. Projekty uchwał na VII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1012
 1886. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1011
 1887. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina
  Wyświetleń: 1009
 1888. Aktualności oświatowe
  Wyświetleń: 1008
 1889. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1008
 1890. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu nr WG.I.271.10.2018 pn.: ”Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.
  Wyświetleń: 1007
 1891. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
  Wyświetleń: 1007
 1892. Dowóz uczniów
  Wyświetleń: 1003
 1893. Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 1001
 1894. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 996
 1895. Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego dla OSP Gogolin
  Wyświetleń: 993
 1896. Informacja o udzieleniu zamówienia pn.: „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2019r.”
  Wyświetleń: 991
 1897. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Dzielnicy Gogolin-Karłubiec
  Wyświetleń: 990
 1898. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 990
 1899. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej na 2020 rok
  Wyświetleń: 989
 1900. Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Seniorów II kadencja
  Wyświetleń: 989
 1901. Przetarg nieograniczony pn.: "Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych w Gogolinie wraz z pozyskaniem i konfekcjonowaniem nasion" - nr postępowania WG.I.271.1.2020
  Wyświetleń: 988
 1902. Zmiana - OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski – część 2
  Wyświetleń: 987
 1903. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 984
 1904. Informacja o udzieleniu zamówienia pn. „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Gogolin na 2019 rok”.
  Wyświetleń: 978
 1905. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 977
 1906. Informacja o udzieleniu zamówienia pn.: „Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”
  Wyświetleń: 972
 1907. Obowiązek nauki
  Wyświetleń: 969
 1908. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 968
 1909. Kontrole wewnętrzne 2019 r.
  Wyświetleń: 957
 1910. Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 956
 1911. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 956
 1912. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 955
 1913. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu pn„Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim–wizytówką dorobku kulturowego na lokalnym szlaku turystycznym
  Wyświetleń: 954
 1914. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Dzielnicy Gogolin-Strzebniów
  Wyświetleń: 953
 1915. Burmistrz Gogolina zaprasza podmioty lecznicze z terenu Gminy Gogolin udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży ze środków publicznych do składania ofert na objęcie opieką stomatologiczną uczniów szkół.
  Wyświetleń: 950
 1916. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 949
 1917. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 947
 1918. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 946
 1919. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 946
 1920. Uchwały z VIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 945
 1921. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach
  Wyświetleń: 944
 1922. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 943
 1923. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 938
 1924. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Odrowążu
  Wyświetleń: 936
 1925. Raporty z czujników jakości powietrza
  Wyświetleń: 936
 1926. Projekty uchwał na III Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 935
 1927. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 933
 1928. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony zdrowia na 2020 rok
  Wyświetleń: 933
 1929. Ogłoszenie o wyborze agenta emisji obligacji komunalnych gminy Gogolin
  Wyświetleń: 933
 1930. Projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 929
 1931. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowej śluzy i przebudowie istniejącej śluzy pociągowej wraz z pozostałymi robotami budowlanymi związanymi z ...
  Wyświetleń: 923
 1932. Protokół z X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 26 czerwca 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 921
 1933. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 921
 1934. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 919
 1935. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 912
 1936. Uchwały z XIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 907
 1937. GL.RUZ.421.222.2018.BS
  Wyświetleń: 906
 1938. Protokół z IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 29 maja 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 906
 1939. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 906
 1940. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 901
 1941. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 898
 1942. DOK.DOK3.9700.162.2018.LD_PW-81415
  Wyświetleń: 897
 1943. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia na 2020 rok
  Wyświetleń: 896
 1944. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 896
 1945. Uchwały z X Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 895
 1946. GL.ZUZ.3.421.70.2019.MB
  Wyświetleń: 894
 1947. DOK.DOK3.9700.162.2018.LD_PW-81287
  Wyświetleń: 893
 1948. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 892
 1949. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 889
 1950. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 888
 1951. Przetarg nieograniczony pn.: "Pielęgnacja terenów zielonych na terenie Gminy Gogolin" - nr postępowania WG.I.271.2.2020
  Wyświetleń: 887
 1952. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 884
 1953. Projekty uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 882
 1954. WG.III.6220.5.2019
  Wyświetleń: 882
 1955. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 881
 1956. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 881
 1957. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 879
 1958. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2018 r.
  Wyświetleń: 878
 1959. SKO.40.1670.2018.oś
  Wyświetleń: 877
 1960. REMONDIS Sp. z o.o. Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Górażdżach
  Wyświetleń: 875
 1961. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Kamionku
  Wyświetleń: 873
 1962. Przetarg nieograniczony pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu A-3 w obszarze miejscowości Gogolin wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego"
  Wyświetleń: 872
 1963. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 872
 1964. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: miasta Gogolin, części wsi Malnia i części wsi Chorula
  Wyświetleń: 870
 1965. Projekty uchwał na XII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 869
 1966. GL.RUZ.421.295.2018.BS
  Wyświetleń: 866
 1967. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin
  Wyświetleń: 862
 1968. Uchwały z VII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 860
 1969. Petycje do Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 857
 1970. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 851
 1971. Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski
  Wyświetleń: 850
 1972. Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 848
 1973. WG.III.6220.3.2019 [WG.III.6220.3.2018]
  Wyświetleń: 846
 1974. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 845
 1975. Projekty uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 843
 1976. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu kultury na 2020 rok
  Wyświetleń: 842
 1977. ZPHU Dol-Bud Piotr Obal w Prudniku
  Wyświetleń: 835
 1978. Protokół z LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 832
 1979. Protokół XVI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 831
 1980. Uchwały z XVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 830
 1981. Informacja o zgromadzeniu publicznym Kadeci 2019
  Wyświetleń: 829
 1982. OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2019 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM PO I AKTUALIZACJI
  Wyświetleń: 829
 1983. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 829
 1984. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 828
 1985. Uchwały z III Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 826
 1986. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 825
 1987. WG.III.6220.5.2019
  Wyświetleń: 824
 1988. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 819
 1989. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 818
 1990. Ogłoszenia Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 817
 1991. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia, polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 816
 1992. ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.20.2020 Burmistrza Gogolina z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 816
 1993. Uchwały z I Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 812
 1994. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 812
 1995. Uchwały z VI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 14 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 811
 1996. WG.III.6220.1.2019
  Wyświetleń: 809
 1997. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury
  Wyświetleń: 809
 1998. Projekt uchwały na VI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 806
 1999. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 806
 2000. Uchwały z IV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 805
 2001. Uchwały z II Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 802
 2002. Zarządzenia Burmistrza - 2019
  Wyświetleń: 802
 2003. Uchwały z XXIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 801
 2004. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 801
 2005. Protokół z I Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 800
 2006. Uchwały z XIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 12 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 800
 2007. OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2020 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM
  Wyświetleń: 799
 2008. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 797
 2009. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 796
 2010. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin,
  Wyświetleń: 795
 2011. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 794
 2012. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 791
 2013. Zawiadomienia o sesjach Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 791
 2014. Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 790
 2015. Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 30 stycznia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 790
 2016. WG.III.6220.7.2019
  Wyświetleń: 789
 2017. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie: Promocji ochrony zdrowia
  Wyświetleń: 789
 2018. Zawiadomienie o II Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 787
 2019. WG.III.6220.1.2018
  Wyświetleń: 782
 2020. GL.ZUZ.3.421.1.2019
  Wyświetleń: 781
 2021. Uchwały z XVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 07 października 2019 r.
  Wyświetleń: 780
 2022. GL.ZUZ.3.421.71.2019.MB
  Wyświetleń: 777
 2023. WG.III.6220.6.2018
  Wyświetleń: 775
 2024. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 775
 2025. Protokół z VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 14 marca 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 773
 2026. Zawiadomienie o I Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 773
 2027. WG.III.6220.6.2019
  Wyświetleń: 772
 2028. Petycje do Burmistrza Gogolina 2019
  Wyświetleń: 770
 2029. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 769
 2030. Protokół XVII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 767
 2031. Petycje do Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 762
 2032. Uchwały z V Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 13 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 761
 2033. WG.III.6220.7.2019
  Wyświetleń: 761
 2034. Uchwały z XII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 06 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 760
 2035. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 758
 2036. Uchwały z VIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 758
 2037. Protokół z III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 28 grudnia 2018 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 757
 2038. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 755
 2039. Petycje do Burmistrza Gogolina 2020
  Wyświetleń: 751
 2040. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”
  Wyświetleń: 749
 2041. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na realizacji gminnego programu polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 747
 2042. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę - przebudowa linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 746
 2043. Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 744
 2044. Uchwały z XIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 744
 2045. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 743
 2046. Projekty uchwał na XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 740
 2047. Projekty uchwał na IX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 738
 2048. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę - przebudowa linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 735
 2049. Protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 29 sierpnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 733
 2050. Protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 24 kwietnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 732
 2051. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 732
 2052. Intereko Sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 730
 2053. Zawiadomienie o Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 730
 2054. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę - przebudowa linii kolejowej E30
  Wyświetleń: 729
 2055. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 727
 2056. BURMISTRZ GOGOLINA OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym
  Wyświetleń: 722
 2057. Protokół z VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 25 marca 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 722
 2058. Uchwały z XI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 722
 2059. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 722
 2060. Uchwały z XV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 września 2019 r.
  Wyświetleń: 720
 2061. Petycje do Rady Miejskiej 2020
  Wyświetleń: 717
 2062. Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 717
 2063. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 716
 2064. Projekty uchwał na XI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 715
 2065. Uchwały z XVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 października 2019 r.
  Wyświetleń: 712
 2066. Zawiadomienie o I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 712
 2067. Wykaz osób fizycznych, którym w roku 2018 w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty.
  Wyświetleń: 711
 2068. Protokół I Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 709
 2069. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 708
 2070. Wykza osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.
  Wyświetleń: 706
 2071. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 705
 2072. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 703
 2073. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 702
 2074. Protokół z II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 27 listopada 2018 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 701
 2075. Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 700
 2076. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 699
 2077. Protokół z XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 12 sierpnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 697
 2078. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 697
 2079. Ogłoszenie o wyborze agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 695
 2080. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 695
 2081. Protokół II Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 694
 2082. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 693
 2083. WG.III.6220.6.2019
  Wyświetleń: 691
 2084. Protokół z XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 07 października 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 688
 2085. Protokół z V Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 13 lutego 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 687
 2086. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 687
 2087. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia oraz wsi Chorula
  Wyświetleń: 686
 2088. Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 682
 2089. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 681
 2090. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 680
 2091. Zawiadomienie o III Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 677
 2092. Podstawowa kwota dotacji na rok 2019 wg stanu na 30.09.2019
  Wyświetleń: 673
 2093. Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 673
 2094. GL.ZUZ.3.421.171.2019.MB
  Wyświetleń: 671
 2095. Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 670
 2096. W związku z realizacją projektu pn. Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Gmina Gogolin (Zamawiający)
  Wyświetleń: 669
 2097. Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 25 lipca 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 667
 2098. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 666
 2099. Uchwała Nr 507/2019 z dnia 10 grudnia 2019r. Skadu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
  Wyświetleń: 664
 2100. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 664
 2101. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie- Aktualizacja z dn. 26.03.2020r.
  Wyświetleń: 663
 2102. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 663
 2103. DOK.DOK3.97000.162.2018.LD
  Wyświetleń: 662
 2104. Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 662
 2105. Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 660
 2106. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 660
 2107. Kontrole wewnętrzne 2020
  Wyświetleń: 659
 2108. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- Aktualizacja z dn.15.04.2020r.
  Wyświetleń: 659
 2109. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 659
 2110. Uchwały z XX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 658
 2111. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r
  Wyświetleń: 658
 2112. OŚ.6220.6.2019.AK
  Wyświetleń: 656
 2113. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 649
 2114. Protokół z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 28 listopada 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 649
 2115. Uchwała Nr 2/2020 RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gogolin
  Wyświetleń: 649
 2116. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 649
 2117. Uchwała Nr II_3_2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego GRS w Gogolinie
  Wyświetleń: 648
 2118. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 647
 2119. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 642
 2120. Protokół z XII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 06 sierpnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 641
 2121. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2020 (DOK.DOK3.9700.162.2018.LD PW-121923)
  Wyświetleń: 637
 2122. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 637
 2123. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 634
 2124. Protokół III Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 633
 2125. Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 24 września 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 632
 2126. Uchwała Nr 18/2020 RIO w Opolu w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Gogolin na 2020 rok
  Wyświetleń: 631
 2127. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 625
 2128. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 621
 2129. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 621
 2130. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 619
 2131. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 617
 2132. Petycja z dnia 06.02.2020 r.
  Wyświetleń: 614
 2133. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 611
 2134. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 610
 2135. Uchwały z XXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 609
 2136. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  Wyświetleń: 608
 2137. Uchwała Nr 506/2019 z dnia 10 grudnia 2019r. składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
  Wyświetleń: 603
 2138. W związku z realizacją projektu pn. Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 602
 2139. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 601
 2140. Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 24 października 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 596
 2141. DOK.DOK3.9700.162.2018.LD
  Wyświetleń: 594
 2142. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 592
 2143. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 592
 2144. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 590
 2145. Projekt Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 590
 2146. Zarządzenia Burmistrza - 2020
  Wyświetleń: 587
 2147. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 586
 2148. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 583
 2149. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 579
 2150. WG.III.6220.2.2020.WL
  Wyświetleń: 578
 2151. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 576
 2152. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
  Wyświetleń: 570
 2153. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 570
 2154. Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 568
 2155. INFORMACJA O ODSTĄPIENIU od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 566
 2156. OŚ.6220.6.2019.AK
  Wyświetleń: 566
 2157. Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 564
 2158. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 562
 2159. WG.III.6220.1.2020.WL
  Wyświetleń: 559
 2160. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 557
 2161. Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 553
 2162. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 551
 2163. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i
  Wyświetleń: 549
 2164. Zawiadomienie o III Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 544
 2165. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 543
 2166. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 541
 2167. Zawiadomienie o Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
  Wyświetleń: 539
 2168. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej-Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie
  Wyświetleń: 539
 2169. WG.III.6220.1.2020
  Wyświetleń: 535
 2170. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 534
 2171. Zawiadomienie o II Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 533
 2172. Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 30 grudnia 2019 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 531
 2173. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 529
 2174. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 527
 2175. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2019 r. zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 lit. a, b, c, d, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  Wyświetleń: 520
 2176. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 518
 2177. Protokół z XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 31 marca 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 517
 2178. W związku z realizacją projektu pn. Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 510
 2179. Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 29 stycznia 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 508
 2180. Uchwały z XXII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 31 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 506
 2181. WG.III.6220.2.2020
  Wyświetleń: 500
 2182. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 499
 2183. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.
  Wyświetleń: 496
 2184. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 495
 2185. DOK.DOK3.97000.162.2018.LD
  Wyświetleń: 493
 2186. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
  Wyświetleń: 492
 2187. OŚ.6220.6.2019.AK
  Wyświetleń: 485
 2188. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 485
 2189. Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 27 lutego 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 482
 2190. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski – część 2
  Wyświetleń: 477
 2191. Petycja z dnia 12.03.2020 r.
  Wyświetleń: 471
 2192. Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2019
  Wyświetleń: 470
 2193. Zawiadomienie o IV Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 468
 2194. ​​​​​​​Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 466
 2195. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r
  Wyświetleń: 464
 2196. Uchwały z XXIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 462
 2197. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Aktualizacja 25.11.2020r.
  Wyświetleń: 461
 2198. WG.III.6220.4.2020.WL
  Wyświetleń: 458
 2199. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 457
 2200. Odwołanie IV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 455
 2201. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 452
 2202. Petycja z dnia 24.03.2020 r.
  Wyświetleń: 440
 2203. DOK.DOK3.9700.162.2018.LD
  Wyświetleń: 439
 2204. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2019
  Wyświetleń: 437
 2205. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Gogolin (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na:
  Wyświetleń: 436
 2206. OŚ.6220.6.2019.AK
  Wyświetleń: 435
 2207. WG.III.6220.2.2020
  Wyświetleń: 434
 2208. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 433
 2209. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 431
 2210. Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 430
 2211. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 430
 2212. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 430
 2213. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 428
 2214. Sprawozdania finansowe za 2019 r.- Straż Miejska w Gogolinie
  Wyświetleń: 428
 2215. W związku z realizacją projektu pn. Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
  Wyświetleń: 423
 2216. Podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 421
 2217. Oświadczenia majątkowe złożone w 2020r.
  Wyświetleń: 416
 2218. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 414
 2219. Burmistrz Gogolina podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gogolin 2030”.wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 413
 2220. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Aktualizacja 25.11.2020r.
  Wyświetleń: 413
 2221. Decyzja zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 411
 2222. Obwieszczenie o zakończeniu robót - Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław
  Wyświetleń: 402
 2223. Protokół z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 30 kwietnia 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 392
 2224. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Gogolin (Zamawiający) zaprasza ponownie do składania ofert na:
  Wyświetleń: 390
 2225. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 383
 2226. Uchwały z XXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 369
 2227. Protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 27 maja 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 368
 2228. Zakończenie robót w ramach zadania celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg
  Wyświetleń: 368
 2229. Zawiadomienie o zmianie terminu wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie zwołanego na dzień 31.03.2020r.
  Wyświetleń: 368
 2230. Sprawozdania finansowe Gminy Gogolin za 2019 r.
  Wyświetleń: 363
 2231. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 362
 2232. WG.III.6220.1.2020
  Wyświetleń: 361
 2233. Konsultacje społeczne "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"
  Wyświetleń: 357
 2234. Petycja z dnia 04.05.2020
  Wyświetleń: 341
 2235. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym po i aktualizacji
  Wyświetleń: 337
 2236. Zakończenie robót w ramach zadania celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg
  Wyświetleń: 331
 2237. Uchwały z XXII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 31 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 330
 2238. WG.III.6220.4.2020.WL
  Wyświetleń: 329
 2239. Informacja o złożonej ofercie
  Wyświetleń: 328
 2240. Obwieszczenie_IN.I.7840.2.8.2020.AZ
  Wyświetleń: 325
 2241. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Gogolinie za 2019 r
  Wyświetleń: 325
 2242. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 315
 2243. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Gogolin (Zamawiający) zaprasza ponownie do składania ofert na:
  Wyświetleń: 311
 2244. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 307
 2245. WG.III.6220.2.2020.WL
  Wyświetleń: 304
 2246. WG.III.6220.1.2020.WL
  Wyświetleń: 301
 2247. WG.III.6220.5.2020.WL
  Wyświetleń: 301
 2248. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 03.07.2020 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka..." na działce nr 2/23, obręb Oleszka
  Wyświetleń: 298
 2249. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Gogolinie za 2019 rok
  Wyświetleń: 297
 2250. Zawiadomienie o IV Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji - nowy termin
  Wyświetleń: 296
 2251. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 294
 2252. Uchwały z XXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 290
 2253. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 286
 2254. Przetarg nieograniczony pn.: "Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin" - nr postępowania WG.I.271.4.2020
  Wyświetleń: 283
 2255. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 277
 2256. Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 276
 2257. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony zdrowia na 2020 rok
  Wyświetleń: 274
 2258. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 274
 2259. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony zdrowia na 2020 rok
  Wyświetleń: 266
 2260. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 266
 2261. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 255
 2262. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 246
 2263. Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 242
 2264. WG.III.6220.8.2020.WL
  Wyświetleń: 240
 2265. Obwieszenie o zakończeniu robót budowlanych
  Wyświetleń: 238
 2266. Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 29 lipca 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 238
 2267. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 235
 2268. Protokół IV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 231
 2269. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 231
 2270. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 227
 2271. GL.ZUZ.3.4210.219m.2020.BS
  Wyświetleń: 226
 2272. WG.III.6220.4.2020.WL
  Wyświetleń: 226
 2273. Uchwały z XXVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 13 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 222
 2274. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 217
 2275. WG.III.6220.2.2020.WL
  Wyświetleń: 217
 2276. GL.ZUZ.3.4214.1m.2020.BS
  Wyświetleń: 216
 2277. Petycja z dnia 30.07.2020 r.
  Wyświetleń: 216
 2278. WG.III.6220.7.2020
  Wyświetleń: 210
 2279. Zarządzenie Burmistrza Gogolina w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie w związku z epidemią koronawirusa
  Wyświetleń: 210
 2280. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent
  Wyświetleń: 207
 2281. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 206
 2282. WG.III.6220.5.2020.WL
  Wyświetleń: 204
 2283. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 199
 2284. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia - Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku
  Wyświetleń: 197
 2285. WG.III.6220.1.2020.WL
  Wyświetleń: 197
 2286. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 192
 2287. GL.ZUZ.3.4210.219m.2020.BS
  Wyświetleń: 185
 2288. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia - Program profilaktyki nowotworowej
  Wyświetleń: 185
 2289. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 184
 2290. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 181
 2291. Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 13 sierpnia 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 181
 2292. Zawiadomienie o IV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 176
 2293. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 175
 2294. Uchwały z XXVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2020 r
  Wyświetleń: 168
 2295. Oświadczenia majątkowe złożone w 2020r.
  Wyświetleń: 163
 2296. Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 160
 2297. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 5 masztów do montowania fotoradarów
  Wyświetleń: 159
 2298. Petycja z dnia 21.08.2020
  Wyświetleń: 158
 2299. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie
  Wyświetleń: 153
 2300. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 150
 2301. Odwołanie Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów II kadencji
  Wyświetleń: 145
 2302. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referent
  Wyświetleń: 134
 2303. Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 27 sierpnia 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 131
 2304. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie
  Wyświetleń: 129
 2305. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 126
 2306. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia
  Wyświetleń: 122
 2307. Uchwały z XXVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 września 2020 r
  Wyświetleń: 120
 2308. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 115
 2309. INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referent ds. administracyjnych
  Wyświetleń: 107
 2310. Informacje Gminnego Centrum Reagowania
  Wyświetleń: 104
 2311. WG.III.6220.5.2020.WL
  Wyświetleń: 104
 2312. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 94
 2313. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 89
 2314. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 78
 2315. Protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 30 września 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 73
 2316. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 72
 2317. WG.III.6220.15.2020.WL
  Wyświetleń: 70
 2318. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej
  Wyświetleń: 67
 2319. Uchwały z XXIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 października 2020 r
  Wyświetleń: 66
 2320. Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 63
 2321. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 52
 2322. Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 51
 2323. OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2020 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM PO II AKTUALIZACJI
  Wyświetleń: 43
 2324. Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego WF.II.3120.197.2020.AD
  Wyświetleń: 34
 2325. Protokół z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 28 października 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 31
 2326. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin w 2021 roku.
  Wyświetleń: 22
 2327. WG.III.6220.7.2020.WL
  Wyświetleń: 12
 2328. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sosnowej w Gogolinie
  Wyświetleń: 7
 2329. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  Wyświetleń: 7
 2330. Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 5
 2331. Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 30 listopada 2020 r. oraz wykaz głosowań
  Wyświetleń: 1