OPS Gogolin, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin
Telefon: 77 46 66 951

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referent ds. świadczeń

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko: referent ds. świadczeń
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Paulina Wojtala zam. Górażdże

Uzasadnienie:
Pani Paulina Wojtala spełnia ustawowe wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, jako jedyna z trójki kandydatów zdobyła wymaganą liczbę punktów w teście kwalifikacyjnym i zakwalifikowała się do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas przeprowadzonej rozmowy Pani Wojtala wykazała się wiedzą niezbędną w pracy na stanowisku referenta ds. świadczeń.